Työeläkealan tietojärjestelmäkulut kerätään jatkossa vuosittain

27.02.2014

Työeläkevakuuttajat Telassa on valmistunut ensimmäinen kattava selvitys suomalaisten työeläkevakuuttajien it-kuluista. Työeläkealalla käytettiin tietotekniikkaan vuonna 2012 yhteensä 250 miljoonaa euroa. Hiukan yli puolet (51 %) kuluista johtui tietojärjestelmien ylläpidosta ja hiukan alle puolet (40 %) kehittämisestä ja investoinneista. Loppuosa aiheutui erilaisista lakisääteisistä ja muista järjestelmiin tehtävistä muutostöistä.

- Työeläkevakuuttajilla on järeät tietojärjestelmät, joita tarvitaan laajojen tietomäärien ja monimutkaisten toiminnallisuuksien hallintaan. Suurimmat kustannukset aiheutuivat eläkkeiden hakemiseen, myöntämiseen ja maksamiseen liittyvistä it-kuluista, kertoo Telan analyysitoimintojen johtaja Reijo Vanne.

Selvitykseen kerättiin tiedot kaikilta Telan jäseniltä eli lakisääteistä työeläketurvaa hoitavilta yksityisten ja julkisten alojen työeläkevakuuttajilta. Lisäksi selvityksessä on mukana it-kulutiedot työeläkealan yhteisten tietojärjestelmäpalveluiden tuottajalta Arekilta sekä Eläketurvakeskukselta.

Lisätietoja:

Tiedotteemme 27.2.2014 Työeläkealan ensimmäinen it-kuluselvitys tukee toimintojen tehostamista

Laajempi tietopaketti työeläkejärjestelmän toimeenpanosta ja eri toimintojen kustannuksista löytyy sivulta Kysymyksiä ja vastauksia työeläkejärjestelmän toimeenpanosta ja kustannuksista.