Työeläkejärjestelmän EU-oikeudellinen asema – mistä on kyse?

19.02.2015

Suomen työeläkejärjestelmän asemasta sovittiin vuonna 1995, kun Suomi liittyi EU:hun. Sen mukaan EU:n rajat ylittävän kilpailun mahdollistava henkivakuutusdirektiivi ei koske suomalaisten eläkevakuutusyritysten eläketoimintaa. Perusteena tälle on työeläkejärjestelmämme sosiaaliturvaluonne.

Mistä tässä EU-oikeudellisessa asemassa on tarkemmin ottaen kyse, ja miten se vaikuttaa työeläkevakuuttajien toimintaan? Muun muassa näihin kysymyksiin on vastattu tuoreessa kysymyksiä ja vastauksia -tietopaketissamme:

Kysymyksiä ja vastauksia työeläkejärjestelmän EU-oikeudellisesta asemasta