Työeläkejärjestelmässä kaikki kunnossa – vai onko?

23.05.2014

Osallistuimme tällä viikolla Eläkesäätiöyhdistyksen kevätseminaariin, joka haastoi keskusteluun suomalaisen työeläkejärjestelmän nykytilasta ja sen tulevaisuudesta. Seminaariin osallistui vajaat 200 työeläkealan toimijaa ja sidosryhmien edustajaa. Yhden seminaarin alustuksista piti toimitusjohtajamme Suvi-Anne Siimes otsikolla ”Työeläkejärjestelmässä kaikki kunnossa – vai onko?”.

Siimeksen mukaan työeläkejärjestelmän perusta on kunnossa: työeläkettä kertyy kaikesta työstä, ja järjestelmämme sopii yhteen työvoiman liikkuvuuden kanssa, mikä on pienelle maalle tärkeä asia. Siimeksen mielestä konsensus on työeläkejärjestelmän kulmakivi, ei kirosana.

Järjestelmässä on kuitenkin myös haasteita, kuten paljon puhuttu eliniän piteneminen sekä talouden, työllisyyden ja sijoitusympäristön murrokset. Ensin mainittuun haasteeseen liittyen käynnissä on juuri työmarkkinajärjestöjen käymät eläkeuudistusneuvottelut, joista odotetaan valmista tulevana syksynä.

Siimes esitti kuulijoille myös kolme toivomusta: kestävyyden ja riittävyyden pitäminen ”käsi kädessä”, yhteensopivuuden säilyttäminen työvoiman liikkuvuuden kanssa, sekä aktiivisen kuuntelemisen sekä ratkaisujen etsimisen riittävässä etunojassa. Siimeksen arvion mukaan työeläkeala kyky kuunnella ja käydä dialogia onkin jo hyvällä alulla.