Työeläkekoulutusta Kouvolassa

20.09.2013

Yhdessä työmarkkinajärjestöjen kanssa järjestämämme työeläkekoulu pidettiin eilen Kouvolassa. Tilaisuudessa puhuttiin työeläkejärjestelmän kestävyydestä, eläkkeiden riittävyydestä, eläkkeitä koskevasta päätöksenteosta sekä eläkepäätösten kolmikantaisesta valmistelusta. Puhujina olivat sosiaaliasioiden päällikkö Heli Puura STTK:sta sekä sidosryhmäjohtaja Markku J Jääskeläinen ja koulutuspäällikkö Kirsi Siltanen Telasta.

Heli Puura korosti omassa puheenvuorossaan kolmikantaisten neuvottelujen merkitystä tuoden esille niissä käsiteltävien asioiden laajan kirjon. Historia on osoittanut, että neuvottelemalla on löytynyt ratkaisuja vaikeisiinkin kysymyksiin ja niin tulee varmasti tapahtumaan myös nyt käynnistyvissä neuvotteluissa. Tähtäimessä on sopimuksen valmistuminen syksyllä 2014. Uudistus astuisi voimaan vuonna 2017, jos nyt hahmoteltu aikataulu pitää.

Markku J Jääskeläinen korosti työeläkejärjestelmän kestävyydessä pitkää linjaa. Suuret ikäluokat eivät tule yllätyksenä. Osittaisella rahastoinnilla on valmistauduttu siihen, etteivät eläkemaksut kohoa kohtuuttoman korkeiksi tulevaisuudessakaan. Haasteita tosin vielä on kestävän ratkaisun löytämiseksi.

Käydyssä keskustelussa nousi esille kysymys elinaikakertoimesta. Pohdintaa käytiin nykyennusteiden pitävyydestä sekä elinaikakertoimen vaikutuksesta eläkkeiden riittävyyteen tulevaisuudessa. Elinaikakerroin on noussut keskustelunaiheeksi lähes jokaisessa työeläkekoulukiertueen tilaisuudessa.

Syksyn viimeinen työeläkekoulu järjestetään 17.10 Mikkelissä. Koko kiertueesta on kerrottu tarkemmin elokuun uutiskirjeessämme olevassa uutisessa, Työeläkekoulussa perehdytään työeläkejärjestelmän perusteisiin.

Lisätietoja:

koulutuspäällikkö Kirsi Siltanen, puh 010 680 6724, kirsi.siltanen(at)tela.fi