Työeläkekuntoutujien määrä kasvussa – viime vuonna yli 13 000 osallistujaa

23.06.2014

Työeläkekuntoutukseen osallistui viime vuonna jo yli 13 000 henkilöä. Määrä on yli 2 000 suurempi kuin vuonna 2012. Työeläkekuntoutukseen osallistuneiden määrä onkin kasvanut tasaisesti 90-luvun alusta alkaen. Lisäksi kuntoutujien painopiste on siirtynyt entistä selvemmin varttuneimpiin ikäryhmiin, eli yli 45-vuotiaisiin.

Tiedot käyvät ilmi Eläketurvakeskuksen tuoreesta tilastoraportista Työeläkekuntoutus vuonna 2013. Työkyky- ja kuntoutusasiain neuvottelukuntamme puheenjohtaja, Varman ylilääkäri Jukka Kivekäs on laatinut tilastoraportin pohjalta verkkosivuillemme oman koosteen tilastotiedoista.

Myös kuntoutuksen tuloksellisuus säilynyt

Työeläkekuntoutus on volyymien kasvusta huolimatta säilyttänyt tuloksellisuutensa. Viime vuonna päättyneistä kuntoutuksista 79 prosenttia päättyi onnistuneesti. Suurin osa heistä oli kuntoutuksen päättyessä töissä, ja osa muuten kuntoutuneena työmarkkinoiden käytettävissä tai osatyökyvyttömyyseläkkeellä.

Työeläkekuntoutus tarjoaa vakuutetulle eli työntekijälle tai yrittäjälle mahdollisuuden jatkaa työelämässä sairaudesta, viasta tai vammasta huolimatta. Sillä myös tuetaan yleistä yhteiskunnallista tavoitetta työurien pidentämisestä. Työeläkekuntoutus on vakiinnuttanut asemansa työpaikkojen tärkeimpänä ammatillisen kuntoutuksen toimijana.

Lisätietoja:

Työeläkekuntoutus 2013 -koonti verkkosivuillamme

Työeläkekuntoutuksen suosio kasvaa -artikkeli kesäkuun uutiskirjeessämme