Työeläkekuntoutuksen vetovoima jatkuu

25.06.2015

Työeläkekuntoutukseen osallistuneiden määrä kasvoi jälleen vuonna 2014. Osallistuneiden määrä on kasvanut tasaisesti 90-luvun alusta alkaen. Viime vuonna työeläkekuntoutusta sai 13 607 henkilöä. Heistä 75 prosenttia tuli kuntoutukseen työelämästä, ja reilu puolet kuntoutujista oli naisia. Tiedot käyvät ilmi Eläketurvakeskuksen tuoreesta tilastoraportista.

- Työeläkekuntoutettujen keski-ikä on hiljalleen ollut nousussa, mikä heijastelee tehostunutta työterveystoimintaa ja työurien pidentymistä. Viime vuonna kuntoutettavien keski-ikä oli 47 vuotta, kertoo kuntoutusasioista vastaava johtajamme Eero Lankia.

Eläketurvakeskuksen tilastoraportin keskeisitä tuloksista laadittu kooste on luettavissa verkkosivuillamme, Työeläkekuntoutus 2014 -sivulla.

Työeläkeala uudistaa kuntoutustavoitteitaan

Työeläkekuntoutus on myös työeläkealan asialistalla. Olemme käynnistäneet työeläkekuntoutuksen suuntaviivojen uudistamisen, jossa tähtäimenä on vuosi 2020. Uudistustyön taustalla on muun muassa uudistuva työeläkelainsäädäntö, nopeasti muuttuva työelämä sekä uudistettava sote-järjestelmä ja sen rahoitus.

- Muina tekijöinä voidaan myös mainita tarve kehittää eri kuntoutustahojen yhteistyötä. Lisäksi Kelan kuntoutuksen muutokset vaikuttavat työikäisten saamiin kuntoutuspalveluihin, Lankia täydentää.

Työeläkekuntoutuksen suuntaviivojen uudistuksessa haastatellaan laajasti eri sidosryhmiä ja kuullaan työeläkevakuutuksen ottajien mielipiteitä ja toiveita. Lisäksi kuullaan kuntoutusta antavien tahojen sekä jo kuntoutuksessa olleiden kokemuksia.

- Tavoitteena on määritellä uudet työeläkekuntoutuksen suuntaviivat vuoden loppuun mennessä niin, että ne heijastuvat myös koko Telan uudistettavaan toimintastrategiaan, Lankia kertoo.