Työeläkemaksujen lykkäysmahdollisuus sosiaali- ja terveysministeriön valmisteluun

18.03.2020

Työeläkemaksujen lykkäysmahdollisuus on nyt sosiaali- ja terveysministeriön valmistelussa. Työeläkeyhtiöt ovat yhdessä valmistelleet ministeriölle hakemuksen työeläkemaksujen maksuaikojen pidentämisestä koronaviruspandemian takia. Muutosta on haettu myös eläkerahastointia koskeviin sääntöihin yksityisalojen työeläkevakuuttajien vakavaraisuuden tukemiseksi.

Eläkemaksujen maksuaikojen lykkäämismahdollisuus oli yksi toimista, jotka Suomen hallitus ilmoitti yritysten ja yrittäjien tukemiseksi pandemiatilanteessa. Työeläkevakuutuksen työntekijöilleen hankkinut työnantaja voisi pyydettäessä saada kolme kuukautta ylimääräistä maksuaikaa työeläkemaksuille. Kolmen kuukauden lykkäysmahdollisuus tulisi myös yrittäjän YEL-maksuihin. Järjestelyn voimaantulo edellyttää vielä sosiaali- ja terveysministeriön päätöstä.

Työeläkeyhtiöt ovat hakeneet sosiaali- ja terveysministeriöltä myös muutosta eläkerahastointia koskeviin sääntöihin yksityisalojen työeläkevakuuttajien vakavaraisuuden tukemiseksi. Vahva vakavaraisuus eli kyky kohdata sijoitustoiminnan riskejä helpottaa sopeutumista koronaviruspandemiasta seuranneeseen markkinaheiluntaan. Muutoshakemus koskee vanhuuseläkerahastojen täydentämisen laskentaan käytettävää täydennyskerrointa, joka määräytyy eläkevakuuttajien keskimääräisen vakavaraisuuden perusteella.

Lue lisää tiedotteestamme: Koronaviruksesta johtuva eläkemaksujen lykkäysmahdollisuus ministeriön valmisteluun