Työeläkemaksujen muutokselle tasavallan presidentin vahvistus

11.11.2016

Työntekijän maksuosuus työeläkemaksusta kasvaa ja työnantajan osuus vastaavasti pienenee ensi vuoden alusta lähtien. Tasavallan presidentti on tänään vahvistanut asiaa koskevat lait, jotka tulevat voimaan 1.1.2017.

Työntekijän työeläkemaksu nousee 0,20 prosenttiyksikköä vuosina 2017 ja 2018. Tämän jälkeen nousua tulee 0,40 prosenttiyksikköä vuosina 2019 ja 2020. Näin ollen työntekijän työeläkemaksu tulee olemaan 1,20 prosenttiyksikköä korkeampi vuonna 2020 kuin tällä hetkellä. Vastaavasti keskimääräinen työnantajien työeläkemaksu laskee 1,2 prosenttiyksikköä nykytasosta.

Muutos työntekijän maksuosuuteen koskee sekä yksityisen että julkisen sektorin työntekijöitä. Maksun jakautumisen muutoksista sovittiin työmarkkinoiden keskusjärjestöjen tekemässä kilpailukykysopimuksessa.

Olemme toimittaneet sosiaali- ja terveysministeriölle hakemuksen yksityisalojen ensi vuoden työeläkemaksun perusteista työeläkeyhtiöiden valtuuttamana.

Myös työeläkeyhtiöiden hallintoon muutoksia

Tasavallan presidentti vahvisti myös työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain muuttamisen koskien työeläkeyhtiöiden hallintoon liittyviä pykäliä. Jatkossa työeläkeyhtiön hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenistä kolmannes tulee olemaan palkansaajien ja kuudennes työnantajien edustajia.

Tällä hetkellä sekä palkansaajien että työnantajien edustajia tulee olla yhtä monta, ja yhteensä vähintään puolet hallintoneuvoston/hallituksen jäsenmäärästä. Myös tähän liittyvästä muutoksesta sovittiin kilpailukykysopimuksessa.

Lisätietoja:

Sosiaali- ja terveysministeriön tiedote 10.11.2016: Työeläkevakuutusmaksut muuttuvat

Uutisemme 12.10.2016: Vuoden 2017 työeläkemaksu menossa vahvistettavaksi

Uutisemme 9.9.2016: Työeläkemaksuun muutoksia ensi vuoden alussa