Työeläkemaksut vuodelle 2018 vahvistettu

20.11.2017

Sosiaali- ja terveysministeriö on vahvistanut työeläkemaksut vuodelle 2018. Yksityisalojen työeläkemaksu on ensi vuonna keskimäärin 24,4 prosenttia. Maksuprosentti on kokonaisuudessaan sama kuin kuluvana vuonna.

Työntekijän maksuosuus vuonna 2018 on alle 53-vuotiailla ja 63 vuotta täyttäneillä 6,35 prosenttia ja 53-62-vuotiailla 7,85 prosenttia. Työntekijän maksuosuus kasvaa kuluvaan vuoteen verrattuna 0,20 prosenttiyksikköä kilpailukykysopimuksen mukaisesti. Lisäksi vuoden alusta voimaantulleen eläkeuudistuksen mukaisesti 53-62-vuotiaiden työntekijöiden maksu on 1,5 prosenttiyksikköä suurempi kuin muilla työntekijöillä, sillä he saavat myös korotettua eläkekarttumaa siirtymäajan eli vuosina 2017-2025.

Työnantajan maksuosuus työeläkemaksusta vuonna 2018 on keskimäärin 17,75 prosenttia palkoista, mikä on 0,20 prosenttiyksikköä vähemmän kuluvaan vuoteen verrattuna.

Yrittäjien eläkelain mukainen työeläkemaksu ja maatalousyrittäjän eläkelain mukainen perusprosentti vuonna 2018 on alle 53-vuotiaille ja 63 vuotta täyttäneille 24,10 prosenttia ja 53-62-vuotiaille 25,60 prosenttia. Maksuprosentit ovat samat kuin kuluvana vuonna.

Sosiaali- ja terveysministeriö vahvisti työeläkemaksun perusteet työeläkeyhtiöiden hakemuksen mukaisesti.

Lisätietoja:

Sosiaali- ja terveysministeriön tiedote 20.11.2017: Työeläkemaksut vuodelle 2018 vahvistettu

Uutisemme 17.10.2017: Vuoden 2018 työeläkemaksu menossa vahvistettavaksi

Tietopakettimme: Kysymyksiä ja vastauksia työeläkemaksun määräytymisestä