Työeläkemaksut vuodelle 2021 vahvistettu

12.11.2020

Sosiaali- ja terveysministeriö on tänään vahvistanut työeläkemaksut vuodelle 2021. Yksityisalojen työeläkemaksu on ensi vuonna keksimäärin 24,4 prosenttia palkasta. Maksuprosentti on sama kuin kuluvana vuonna oli ennen koronakriisin vuoksi sovittua tilapäistä työeläkemaksun alennusta.

Työntekijän työeläkemaksu vuonna 2021 on alle 53-vuotiailla ja 63 vuotta täyttäneillä 7,15 prosenttia. 53-62-vuotiaiden työntekijöiden maksu on 8,65 prosenttia. Korkeampi maksuosuus johtuu siitä, että kyseisen ikäryhmän työntekijät saavat korotettua eläkekarttumaa vuoden 2025 loppuun asti.

Työnantajan työeläkemaksu vuonna 2021 on keskimäärin 16,95 prosenttia palkoista.

Ministeriö vahvisti samalla myös yrittäjien eläkelain mukaisen työeläkemaksun ja maatalousyrittäjän eläkelain mukaisen perusprosentin vuodelle 2021. Alle 53 ja yli 63-vuotialla maksu on 24,10 prosenttia ja 53-62-vuotiailla 25,60 prosenttia. Maksuprosentit ovat samat kuin kuluvana vuonna.

Sosiaali- ja terveysministeriö vahvisti työeläkemaksun perusteet työeläkeyhtiöiden hakemuksen mukaisesti.

MEL-vakuutusmaksu vuodelle 2021

Aiemmin marraskuussa sosiaali- ja terveysministeriö vahvisti päätöksellään myös merimieseläkelain mukaisen MEL-maksun. Työnantajan MEL-vakuutusmaksu vuonna 2021 on 11,4 prosenttia.

Työntekijän MEL-vakuutusmaksu määräytyy samoin kuin yksityisalojen työntekijöiden työeläkemaksu.

Lisätietoja:

Sosiaali- ja terveysministeriön tiedote 12.11.2020: Työeläkevakuutusmaksut vuodelle 2021 vahvistettu

Merimieseläkekassan tiedote 4.11.2020: MEL-vakuutusmaksu 2021 vahvistettu

Työeläkemaksun määräytyminen eri aloilla