Työeläkemaksuun muutoksia ensi vuoden alussa

09.09.2016

Suomen hallitus on eilen antanut eduskunnalle esityksen koskien työeläkemaksuun tehtäviä muutoksia. Esityksen mukaan työntekijän maksuosuus työeläkemaksusta kasvaisi ja työnantajan osuus vastaavasti pienenisi. Lakiesitys perustuu työmarkkinoiden keskusjärjestöjen tekemään kilpailukykysopimukseen, jossa maksun jakautumisen muutoksista on sovittu. Lain on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2017

Työntekijän työeläkemaksu nousisi 0,20 prosenttiyksikköä vuosina 2017 ja 2018. Tämän jälkeen nousua olisi 0,40 prosenttiyksikköä vuosina 2019 ja 2020. Näin ollen työntekijän työeläkemaksu olisi 1,20 prosenttiyksikköä korkeampi vuonna 2020 kuin tällä hetkellä. Vastaavasti keskimääräinen työnantajien työeläkemaksu laskisi 1,2 prosenttiyksikköä nykytasosta. Muutos työntekijän maksuosuuteen koskisi sekä yksityisen että julkisen sektorin työntekijöitä.

- Työeläkejärjestelmän rahoituksen kestävyyden näkökulmasta ei ole merkitystä sillä, missä suhteessa maksuosuus jakautuu työnantajien ja työntekijöiden kesken, toteaa analyysitoimintojemme johtaja Minna Lehmuskero.

Yksityisalojen työeläkeyhtiöt valmistelevat Telan laskuperustejaoksessa alkusyksyn kuluessa työeläkemaksun laskuperustehakemuksen sosiaali- ja terveysministeriölle, joka vahvistaa perusteet. Laskuperustehakemuksessa tullaan huomioimaan eduskunnalle nyt annettu lakiesitys.

Myös työeläkeyhtiöiden hallintoon muutoksia

Hallituksen antamaan lakiesitykseen sisältyy myös työeläkeyhtiöiden hallinnon muuttamista koskevat pykälät. Jatkossa työeläkeyhtiön hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenistä kolmannes olisi palkansaajia ja kuudennes työnantajien edustajia.

Tällä hetkellä sekä palkansaajien että työnantajien edustajia tulee olla yhtä monta, ja yhteensä vähintään puolet hallintoneuvoston/hallituksen jäsenmäärästä. Myös tästä muutoksesta on sovittu kilpailukykysopimuksessa.

- Työeläkeyhtiöiden hallinnon jäsenten ensisijaisena tehtävänä on huolehtia eläketurvan toimeenpanoon ja sijoitustoimintaan liittyvistä asioista – taustastaan riippumatta. Nyt tehty muutos johtuu siitä, että työntekijän työeläkemaksun osuus kokonaistyöeläkemaksusta kasvaa esityksen mukaisesti, Lehmuskero toteaa.

Lisätietoja:

Sosiaali- ja terveysministeriön tiedote 8.9.2016: Työeläkevakuutusmaksuun muutoksia