Työeläkerahastot ovat jatkuvassa käytössä, muistuttaa Mauri Kotamäki

12.10.2017

Ekonomistimme Mauri Kotamäki muistuttaa työeläkerahastoja käytettävän sekä nykyisten että tulevien eläkkeiden maksuun, toisin kuin julkisuudessa käydyissä keskusteluissa toisinaan epäillään. Eläkerahastoihin talletetaan lisää varoja joka vuosi, mutta toisaalta rahastoja ja niiden tuottoja myös käytetään joka vuosi eläkkeiden maksuun. Tälläkin hetkellä osa maksettavista työeläkemaksuista katetaan eläkerahastoista, Kotamäki huomauttaa Lapin Kansassa julkaistussa asiantuntijakirjoituksessaan.

Eläkevaroja oli kesäkuun lopussa yli 196 miljardia euroa. Kymmenen vuoden päästä meillä on noin 240 000 ja kahdenkymmenen vuoden päästä jo yli 350 000 yli 65-vuotiasta enemmän. Samalla työikäisen väestön koko pysyy ennallaan. On kaikkien suomalaisten etu, että väestön nopeaan vanhenemiseen ja eläkemenon kasvuun on alusta asti varauduttu rahastoilla”, Kotamäki kirjoittaa.

Kotamäki muistuttaa kirjoituksessaan myös siitä, että eläkerahastoissa on kaikkien ikäluokkien rahaa. Jos rahastoja käytettäisiin suunniteltua enemmän esimerkiksi eläkkeiden korottamiseen työeläkeindeksiä muuttamalla, olisi se pois nuorten ja tulevien sukupolvien eläkkeistä.

Kotamäen kirjoitus ”Työeläkerahastoja käytetään eläkkeisiin” on julkaistu Lapin Kansan Näkökulma-palstalla 11.10.2017. Kirjoitus on luettavissa kokonaisuudessaan myös Asiantuntijakirjoitukset-palstallamme.