Työeläkesektorilla ei ole kestävyysvajetta

28.01.2016

Yksityisalojen työeläkkeet ja niiden rahoitus ovat tasapainossa pitkällä aikavälillä. Kestävyysvajetta tai -ylijäämää ei siis ole. Julkisten alojen työeläkkeissä on jopa pieni kestävyysylijäämä eli noin 0,6 prosenttiyksikköä bruttokansantuotteesta. Tähän arvioon ovat päätyneet valtiovarainministeriön erityisasiantuntija Mauri Kotamäki, Eläketurvakeskuksen ekonomisti Risto Vaittinen ja Telan johtava ekonomisti Reijo Vanne, jotka ovat valmistelleet työeläkelaitosten osuutta julkisessa taloudessa tarkastelevan liitteen Talouspolitiikan arviointineuvoston raporttiin.

Ylijäämää syntyy, kun tulot ylittävät menot. Alijäämä vastaavasti tarkoittaa tuloja suurempia menoja. Yksityisalojen työeläkejärjestelmässä alijäämä kasvaa melko jyrkästi vuoteen 2025 saakka, jonka jälkeen se kääntyy laskuun. Eläkevaroista saatavat pääomatulot kuitenkin kattavat eläkemenojen ja maksutulojen erotuksen, ja yksityisalojen työeläkejärjestelmä pysyy kestävänä. Julkisilla aloilla odotettavissa olevat tulot ovat samantasoiset kuin odotettavissa olevat eläkemenot. Varojen tuotot luovat kestävyysylijäämän.

Yksityisalojen eläkejärjestelmän kestävyystasapaino merkitsee sitä, että lisärasitusta ei työnantajille ja palkansaajille ole tulossa, mutta toisaalta myös sitä, että ylimääräisiä varoja muiden sektorien auttamiseen ei ole. Julkisten alojen eläkejärjestelmän kestävyysylijäämä merkitsee sitä, että esimerkiksi kuntatyönantajille ei eläkkeistä ole tulossa ainakaan lisärasitusta. Julkisten alojen eläkerahoitus kestää pieniä negatiivisia yllätyksiäkin esimerkiksi maksutulossa.

Kotamäen, Vaittisen ja Vanteen esittämät kestävyyslaskelmat on tehty sillä oletuksella, että nykyisten lakien sekä muiden tuloihin ja menoihin vaikuttavien säännösten oletetaan olevan voimassa koko tulevaisuuden ajan. Vuonna 2017 voimaan tuleva eläkeuudistus on huomioitu laskelmissa, mukaan luettuna yksityisalojen työeläkemaksun (TyEL) korotus 0,4 prosenttiyksiköllä vuonna 2017.

Työeläkelaitokset julkisessa taloudessa -liite on osa Talouspolitiikan arviointineuvoston raporttia Katsaus talouspolitiikasta 2015, joka julkistettiin aiemmin tällä viikolla. Raportti, siihen liittyvät taustaraportit sekä työeläkelaitoksia käsittelevä liite ovat luettavissa Talouspolitiikan arviointineuvoston sivuilla.