Työeläkesijoittajien ensimmäinen vuosineljännes: tuotot ja varovaisuus nousussa

06.05.2015

Seitsemän suurimman työeläkevakuuttajan sijoitusjakauma- ja tuottotiedot ovat valmistuneet vuoden 2015 ensimmäiseltä neljännekseltä. Viisi työeläkeyhtiötä ja kaksi julkisten alojen eläkevakuuttajaa muodostavat seitsemän suurimman ryhmän. Näiden eläkevakuuttajien yhteenlasketut sijoitusvarat olivat 173 miljardia euroa maaliskuun lopussa.

Seitsemän suurimman eläkesijoittajan varojen määrä kasvoi 12 miljardilla neljänneksen aikana.

- Sijoitustuotot kasvattivat varojen määrää, mutta saman ajanjakson aikana varoista rahoitettiin eläkkeitä useilla sadoilla miljoonilla euroilla enemmän kuin työeläkemaksuista säästettiin tulevia eläkkeitä varten, kertoo analyysitoimintojemme johtaja Reijo Vanne.

- Eläkerahastoinnin tarkoituksenakin on pitää kerättävät maksut alempina kuin eläkemenot, Vanne jatkaa.

Suurimmat sijoitusluokat olivat erityyppisten liikkeelle laskijoiden joukkovelkakirjat sekä noteeratut osakkeet. Kummankin sijoitusluokan osuus koko toimialalla oli noin kolmannes. Sekä kiinteistö- että hedge-rahastosijoitusten osuus oli runsaat 8 prosenttia. Usea suurista eläkevakuuttajista vähensi korkoriskiään neljänneksen aikana muun muassa johdannaisilla.

Korkeita tuottoja

Toimijoiden tuotot vaihtelivat 4,0:n ja 7,5 prosentin välillä. Toimialan sijoitusten nimellinen keskituotto ensimmäisellä vuosineljänneksellä oli 6,5 prosenttia sitoutuneelle pääomalle. Työeläkeyhtiöiden sijoitusten keskituotto oli 5,9 prosenttia ja julkisten alojen sijoittajien keskituotto 7,5 prosenttia.

- Yksityisalojen eläkevakuuttajien on otettava vakavaraisuusvaatimukset huomioon sijoitustoiminnassaan. Vakavaraisuussääntely ei koske julkisten alojen eläkevakuuttajia, Vanne huomauttaa.

Vuosineljänneksen sijoitustuotto oli samaa suuruusluokkaa kuin tyypillisesti saadaan yhden vuoden kuluessa. Yksityisaloilla vuotuinen keskituotto oli 5,9 prosenttia ja julkisilla aloilla 6,3 prosenttia vuosina 1997 – 2014.

Koko toimialan keskimääräinen vuotuinen reaalituotto on 4,5 prosenttia vuoden 1997 alusta maaliskuun 2015 loppuun. Yksityisaloilla vastaava keskituotto oli 4,3 ja julkisaloilla 4,8 prosenttia. Eläketurvakeskus käyttää pitkän aikavälin vuotuisena reaalituotto-olettamana 3,5 prosenttia tulevaisuuden eläkemaksutasoa koskevassa peruslaskelmassa.

- Korkeimmat tuottoprosentit saatiin noteeratuille osakesijoituksille, keskimäärin noin 15 prosenttia. Hedge-rahasto- ja pääomasijoitukset tuottivat keskimäärin noin 4 prosenttia. Korkosijoitusten keskituotto oli 1,9 ja kiinteistösijoitusten keskituotto 1,6 prosenttia, Vanne kertoo.

Perustiedot raportoinnista

Seitsemän suurinta jäsentämme, viisi suurinta eläkevakuutusyhtiötä ja kaksi suurinta julkisalojen eläkevakuuttajaa, raportoivat vapaaehtoisesti ja samoilla periaatteilla sijoitustensa kohdentumisen ja tuotot vuosineljänneksittäin. Raportointi tapahtuu niin sanotuissa tuotto-riskitauluissa. Seitsemän suurimman eläkesijoittajan varat ovat noin 94 prosenttia kaikista työeläkevaroista.

Nämä tuotto-riskitaulut löytyvät Työeläkevakuuttajakohtaiset osavuositiedot -sivultamme.

Osavuositulosten tiedot löytyvät myös Suurimpien jäsenten osavuosiraportit -sivultamme. Tarkemmat tiedot yksittäisten työeläkevakuuttajien tulostiedoista löytyvät kunkin vakuuttajan omilta verkkosivuilta.

Kaikki jäsenemme raportoivat näistä tuotto-riskitauluista riippumattomin, mutta yhtenevin periaattein tuottonsa puolivuosittain sekä varat kesäkuun ja joulukuun lopusta. Sijoitusten määrän ja kohdentumisen kaikki työeläkesijoittajat raportoivat neljännesvuosittain.

Tämä tilasto valmistuu ensimmäiseltä neljännekseltä touko-kesäkuun vaihteessa, jolloin julkaisemme kattavamman analyysin työeläkesijoittamisesta ensimmäisen vuosineljänneksen ajalta.