Työeläkesijoituksille hyvät tuotot talouden haasteista huolimatta

24.08.2012

Työeläkevakuuttajat onnistuivat sijoitustoiminnassaan vuoden ensimmäisellä puoliskolla hyvin haastavasta markkinatilanteesta huolimatta. Tuoreiden sijoitusjakauma- ja tuottotietojen mukaan parhaiten tuottivat Kevan (6 %), Eteran (5,9 %) sekä Valtion Eläkerahaston (4,8 %) sijoitukset.

Muiden työeläkevakuuttajien sijoitustoiminnan tuotot olivat 3,3 - 3,8 prosenttia. Julkisten alojen työeläkevakuuttajia (Keva ja VER) ei koske yksityisten alojen vakavaraisuuslainsäädäntö. Vakavaraisuuslainsäädännön alaisten kuuden suurimman työeläkeyhtiön sijoitukset tuottivat keskimäärin 3,6 prosenttia.

Parhaimmat tuotot ensimmäisellä puolivuotiskaudella tulivat osakesijoituksista. Myös korko- ja kiinteistösijoitukset tuottivat hyvin.

Analyytikkomme Maria Rissasen mukaan alkuvuosi oli rahoitusmarkkinoilla rauhallisempaa ja nousujohtoista. Vuoden toisella neljänneksellä euroalueen kriisi syveni ja maailmantalouden kasvu hidastui. Rahoitusmarkkinoille tämä heijastui rauhattomuutena suurine vaihteluineen. Tilanne parani yleisesti ottaen toisen neljänneksen loppupuolella.

Työeläkeyhtiöiden hyvät tuotot näkyvät myös pitkällä aikajänteellä. Yksityisalojen työeläkesijoitusten pitkän aikavälin vuotuinen reaalinen sijoitustuotto vuoden 1997 alusta alkaen kesäkuun 2012 loppuun asti oli 3,7 prosenttia, eli viime vuoden lopun tasolla.

Työeläkevakuuttajien sijoitustoiminnan tarkoituksena on alentaa tulevaisuudessa perittäviä työeläkemaksuja. Kun työeläkemaksun tulevaa kehitystä arvioidaan, tuotto-oletus pitkän aikavälin perusarviossa on 3,5 prosenttia.

Kahdeksan suurimman työeläkevakuuttajan sijoitusjakauma- ja tuottotiedot vuoden ensimmäiseltä puoliskolta löytyvät Sijoitusjakaumat ja -tuotot työeläkevakuuttajakohtaisesti -sivulta. Tarkemmat tiedot yksittäisten työeläkevakuuttajien tulostiedoista löytyvät kunkin omilta verkkosivuilta.