Työeläkesijoitusten keskituotto alkuvuotta korkeammalla

29.10.2012

Suurimpien työeläkevakuuttajien kolmannen vuosineljänneksen sijoitustuotot kipusivat alkuvuotta korkeammalle. Tuoreiden sijoitusjakauma- ja tuottotietojen mukaan työeläkeyhtiöiden keskimääräinen kokonaistuotto oli 6,1 prosenttia. Parhaimmat tuotot tulivat noteeratuista osakkeista, yrityslainoista ja pääomasijoituksista.

Kahdeksan suurimman työeläkevakuuttajan sijoitusten tuotot olivat 5,3-10,2 prosenttia. Korkeimpiin tuottoihin ylsivät julkiset eläkelaitokset ja pienimmät eläkeyhtiöt. Julkisten alojen työeläkevakuuttajia, eli Kevaa ja Valtion Eläkerahastoa, ei koske yksityisten alojen vakavaraisuuslainsäädäntö.

Talouskriisi on tehnyt sijoittamisesta hyvin vaativaa kuluneena vuonna. Analyytikkomme Maria Rissasen mukaan epävarma sijoitusympäristö näkyykin työeläkesijoittamisessa tuottojen hajontana, kun työeläkevakuuttajat sijoittavat haastavissa olosuhteissa erilaisten strategioiden pohjalta. Sijoitusten hajauttaminen ja suojaaminen osana muuta riskienhallintaa ovat edelleen tärkeitä kulmakiviä kaikkien työeläkevakuuttajien sijoitustoiminnassa.

Yksityisalojen työeläkevakuuttajien hyvät tuotot näkyvät myös pitkän aikavälin tarkastelussa: keskimääräinen, vuotuinen reaalituotto on ollut 3,7 prosenttia vuoden 1997 alusta syyskuun 2012 loppuun tarkasteltuna.

Tiedot kahdeksan suurimman jäsenemme sijoitusten kohdentumisesta ja tuotoista löytyvät Sijoitusjakaumat ja -tuotot työeläkevakuuttajakohtaisesti -sivulta.

Suurimpien jäsenten osavuositulosten tiedot löytyvät myös Suurimpien jäsenten osavuosiraportit -sivulta. Tarkemmat tiedot yksittäisten työeläkevakuuttajien tulostiedoista löytyvät kunkin omilta verkkosivuilta.