Työeläketalouden tilastokuvat päivitetty viime vuoden tiedoilla

14.04.2014

Olemme päivittäneet sivuiltamme löytyvät työeläketalouden tilastokuvat vuoden 2013 lopun tilannetta vastaavaksi.

Aikasarjakuvat suomalaisista pörssiomistuksista -sivulta löytyvät kuvat koko työeläkealan ja työeläkeyhtiöiden omistamista suomalaisista noteeratuista osakkeista vuodesta 2004 alkaen sekä niiden osuuksista Helsingin pörssin markkina-arvosta.

Sijoituslajikohtaiset, pitkän aikavälin tuottokuvat taas sisältävät tietoa tarkemmalla sijoitusluokkajaolla vakuuttajaryhmä- ja järjestelmäkohtaisista pitkien ajanjaksojen tuottokeskiarvoista työeläkevakuutusyhtiöiden osalta.

Aikasarjakuvat työeläkevaroista eli tilastokuvat työeläkevaroista suhteessa bruttokansantuotteeseen vuodesta 1997 alkaen, työeläkeyhtiöiden sijoitusten jakautumisesta vuodesta 1980 alkaen sekä työeläkesijoitusten tuotoista vuodesta 1997 alkaen, päivitimme jo aiemmin keväällä.