Työeläketalouden tilastokuvat päivitetty vuoden 2015 tiedoilla

11.04.2016

Olemme päivittäneet sivuiltamme löytyvät työeläketalouden tilastokuvat vuoden 2015 lopun tilannetta vastaaviksi.

Aikasarjakuvat työeläkevaroista -sivulta löytyvät kuvaajat työeläkevarojen suhteesta bruttokansantuotteeseen ja työeläkesijoitusten tuotoista vuodesta 1997 alkaen sekä työeläkeyhtiöiden sijoitusten jakautumisesta vuodesta 1980 alkaen.

Aikasarjakuvat suomalaista pörssiomistuksista puolestaan kuvaavat koko työeläkealan ja työeläkeyhtiöiden omistamia suomalaisia noteerattuja osakkeita vuodesta 2004 alkaen sekä niiden osuuksia Helsingin pörssin markkina-arvosta.

Sijoituslajikohtaiset, pitkän aikavälin tuottokuvat sisältävät tarkemmalla sijoitusluokkajaolla kuvattua tietoa pitkien ajanjaksojen tuottokeskiarvoista. Tarkastelu kohdistuu viiden suurimman työeläkeyhtiön keskimääräisiin sijoitustuottoihin, joita tarkastellaan eripituisilla ajanjaksoilla (vuosi, kolme vuotta, viisi vuotta ja kymmenen vuotta).