Työeläketurvan indeksitarkistukset vuodelle 2015

28.10.2014

Työeläketurvaan tehtävät indeksitarkistukset ensi vuodelle on vahvistettu.

Sosiaali- ja terveysministeriö vahvisti viime viikolla vuoden 2015 palkkakertoimeksi 1,363. Palkkakerrointa käytetään työeläkkeen laskennassa: sen avulla työuran aikaiset vuosiansiot tarkistetaan eläkkeen alkamisvuoden tasoon. Palkkakertoimessa palkkojen muutoksen osuus on 80 prosenttia ja hintojen muutoksen 20 prosenttia.

Palkkakerrointa käytetään työeläkkeen laskennan lisäksi eri päivärahojen, kuten esimerkiksi sairaus- ja vanhempainrahojen perusteena olevien tulojen ja tulorajojen määrittelyssä. Palkkakertoimella korotetaan myös alle kolmivuotiaan lapsen hoidon ja opiskelun ajalta karttuvan eläkkeen laskennallinen tulo.

Maksussa olevien työeläkkeiden tarkistukseen käytettävä työeläkeindeksi vahvistettiin ensi vuodelle pysyvästä lainsäädännöstä poikkeavalla tavalla. Maan hallituksen keväällä tekemän kehyspäätöksen mukaisesti työeläkeindeksiin tehtiin sovitun palkankorotuslinjan mukainen korotus. Hallituksen eduskunnalle antama lakiesitys vuoden 2015 indeksitarkistuksista hyväksyttiin viime perjantain täysistunnossa.

Työeläkeindeksiä korotetaan näin ollen ensi vuonna 0,4 prosenttia, ja sen pisteluku on 2519. Työeläkeindeksillä tarkistetaan maksussa olevat työeläkkeet vuosittain tammikuussa sekä eräitä muita työeläkeindeksiin sidottuja etuuksia.

Lisätietoja:

Sosiaali- ja terveysministeriön tiedote 22.10.2014: Palkkakerroin vuodelle 2015 vahvistettu

Sosiaali- ja terveysministeriön tiedote 15.9.2014: Eläkkeisiin ja muihin etuuksiin 0,4 prosentin indeksikorotus vuonna 2015

Eläketurvakeskus: Eläkkeiden indeksitarkistukset