Työeläketurvan indeksitarkistukset vuodelle 2017 vahvistettu

27.10.2016

Sosiaali- ja terveysministeriö on tänään vahvistanut työeläketurvaan tehtävät indeksitarkistukset vuodelle 2017. Kyseessä on palkkakertoimeen ja työeläkeindeksiin liittyvät tarkistukset.

Ensi vuoden palkkakertoimeksi vahvistettiin 1,389. Kuluvaan vuoteen verrattuna palkkakerroin nousee noin 1,2 prosenttia. Palkkakerrointa käytetään tulevan työeläkkeen laskennassa: sen avulla työuran aikaiset vuosiansiot tarkistetaan eläkkeen alkamisvuoden tasoon. Palkkakertoimessa palkkojen muutoksen osuus on 80 prosenttia ja hintojen muutoksen 20 prosenttia.

Palkkakerrointa käytetään työeläkkeen laskennan lisäksi eri päivärahojen, kuten esimerkiksi sairaus- ja vanhempainrahojen perusteena olevien tulojen ja tulorajojen määrittelyssä. Palkkakertoimella korotetaan myös muun muassa alle kolmivuotiaan lapsen hoidon ja opiskelun ajalta karttuvan eläkkeen laskennallinen tulo.

Työeläkeindeksi ensi vuonna on 2534, mikä tarkoittaa noin 0,6 prosentin nousua kuluvaan vuoteen verrattuna. Työeläkeindeksillä tarkistetaan maksussa olevat työeläkkeet sekä eräitä muita työeläkeindeksiin sidottuja etuuksia. Työeläkeindeksissä palkkojen muutoksen osuus on 20 prosenttia ja hintojen muutoksen 80 prosenttia.

Lisätietoja:

Sosiaali- ja terveysministeriön tiedote 27.10.2016: Työeläkeindeksi ja palkkakerroin vuodelle 2017 vahvistettu

Aiheesta myös Eläketurvakeskuksen verkkosivuilla: Eläkkeiden indeksointi