Työeläkeuudistusta koskeva hallituksen esitys julkaistu

26.05.2015

Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) on julkaissut verkkosivuillaan työeläkeuudistukseen liittyvät luonnokset hallituksen esityksen perusteluista ja pykälistä.

Työmarkkinaosapuolet saavuttivat neuvotteluratkaisun eläkeuudistuksesta syksyllä 2014. Sen pohjalta STM käynnisti lainvalmistelun, jossa olivat mukana myös eläkeneuvotteluihin osallistuneet työmarkkinakeskusjärjestöt. Tämä kolmikantavalmistelu saatiin päätökseen toukokuun alkupäivinä.

Kaikki työeläkeuudistukseen liittyvät hallituksen lakiesitykset on tarkoitus antaa eduskunnalle loppukesästä 2015. Uudistuksen on tarkoitus tulla voimaan vuoden 2017 alusta.

Luonnos hallituksen esityksen perusteluiksi (19.5.2015)

Luonnos hallituksen esityksen pykäliksi (19.5.2015)