Työeläkevakuuttajat kehittävät sijoittamisensa vastuullisuutta

13.05.2014

Finnwatch on laatinut selvityksen suomalaisesta työeläkesijoittamisesta ja vastuullisesta veronmaksusta. Raportti nostaa esiin erityisesti suomalaisten työeläkevakuuttajien sijoitukset matalan verotuksen maihin rekisteröityihin rahastoihin. Näiden rahastojen kotipaikkana oleva valtio ei verota itse rahastoa. Rahastojen saamia tuottoja verotetaan lopullisten sijoituskohteiden kotimaiden säännösten mukaisesti. Noin kolme neljäsosaa Suomen työeläkealan matalan verotuksen maiden sijoituksista kohdistuu EU:n jäsenmaissa sijaitseviin rahastoihin.

- Rahastosijoitukset muodostavat monimutkaisia ketjuja, joissa on monta osapuolta ja omistus on välillistä. Yksittäinen sijoittaja, kuten suomalainen työeläkevakuuttaja, ei voi vaikuttaa eri maiden veropolitiikkaan eikä rahastoiden rakenteisiin, korostaa toimitusjohtajamme Suvi-Anne Siimes tänään julkaistussa tiedotteessamme.

Työeläkevakuuttajat hoitavat Suomessa lakisääteistä tehtäväänsä. Niiden ensisijainen tehtävä on turvata luvatun suuruiset eläkkeet tulevaisuudessa sallitulla riskillä ja sovituilla eläkemaksuilla.

- Verotus ja verovaikutusten arviointi on olennainen osa sijoitustoimintaa. Verotuksen vastuullisuudesta ja sijoituspäätösten vaikutuksista on tärkeää keskustella myös työeläkevakuuttajien osalta. Kaikki yhteiskunnat tarvitsevat verotuloja, Siimes sanoo.

Lue tiedotteemme kokonaisuudessaan:

Työeläkevakuuttajat kehittävät sijoittamisensa vastuullisuutta

Sivuiltamme löytyy myös lisämateriaalia työeläkesijoituksista ja verovastuullisuudesta, sisältäen myös kysymyksiä ja vastauksia -tietopaketin aiheesta.