Työeläkevakuuttajien haastava sijoitusvuosi 2015 päättyi hyvään vakavaraisuuteen

14.03.2016

Rahoitusmarkkinoiden haasteet vuonna 2015 aiheuttivat vaihtelua myös työeläkevakuuttajien vakavaraisuudessa. Vuoden kuluessa koko sektorin vakavaraisuusaste nousi 2010-luvun ennätystasolle lähes 35 prosenttiin, mutta sittemmin laski sieltä alle 30 prosentin alapuolelle. Vuoden päättyessä vakavaraisuusaste eli vakavaraisuuspääoman suhde vastuuvelkaan oli 28,6 prosenttia. Työeläkeyhtiöiden osalta keskimääräinen vakavaraisuusaste oli 28,2 prosenttia ja eläkesäätiöiden ja -kassojen osalta 37,3 prosenttia.

- Vuosi 2015 oli rahoitusmarkkinoilla tapahtumarikas. Alkuvuodesta esimerkiksi osakkeista saadut hyvät tuotot johtivat myös vakavaraisuusasteen nousuun, mutta kesän myötä alkaneet epävarmuudet markkinoilla johtivat niin sijoitustuottojen kuin vakavaraisuudenkin laskuun, kuvaa analyysitoimintojemme johtaja Minna Lehmuskero.

- Vuoden viimeinen neljännes puolestaan sujui pääosin positiivisissa merkeissä, mikä johti myös vakavaraisuusasteen kohentumiseen. Kokonaisuutena katsoen työeläkevakuuttajien vakavaraisuusaste säilyi viime vuonna vahvalla tasolla, sillä työeläkevakuuttajien keskimääräinen vakavaraisuus oli kaksinkertainen lain vaatimukseen nähden, Lehmuskero toteaa.

Yllä mainitut vakavaraisuustiedot käyvät ilmi Finanssivalvonnan (Fiva) tänään julkaisemista tiedoista koskien pankki- ja vakuutussektorien vakavaraisuutta vuoden 2015 lopussa. Fivan raportissa työeläkevakuuttajiin luetaan yksityisalojen työeläkevakuuttajat eli työeläkeyhtiöt, -kassat ja -säätiöt, joita vakavaraisuussääntely koskee. Olemme päivittäneet myös sivuiltamme löytyvät vakavaraisuustilastot tuoreiden tietojen mukaisesti.

Tuottovaatimuksella korotetaan talletettuja eläkevastuita

Vakavaraisuus kuvaa työeläkevakuuttajan riskinkantokykyä, jota mitataan vastuuvelan ylittävillä varoilla: jos sijoitusvarat ylittävät vastuuvelan riittävässä määrin, on työeläkevakuuttaja vakavarainen. Vakavaraisuuspääomaa käytetään puskurina sijoitustoiminnan riskejä varten.

- Vakavaraisuusasteen muutoksia tarkastellessa on hyvä huomata, että työeläkevakuuttajien sijoitushorisontti on vuosikymmenien pituinen. Vakavaraisuuspääoma on nimenomaan tarkoitettu puskuroimaan sijoitustuottojen heilahtelua, mihin sitä nyt on käytettykin, Lehmuskero huomauttaa.

Fiva kiinnitti omassa tiedotteessaan huomiota myös työeläkevakuuttajien tuottovaatimukseen, jolla tarkoitetaan eläkevastuille hyvitettävää vuosittaista tuottoa. Tulevia eläkkeitä varten talletettuja eläkevastuita kasvatetaan vuosittain kiinteän suuruisella rahastokorolla (3 %), minkä lisäksi vastuita voidaan kasvattaa hyvien osaketuottojen ja vakavaraisuuden perusteella.

- Tämä tuottovaatimus toimii mekanismina työeläkevarojen ja -vastuiden välillä, eikä sillä ole vaikutusta maksettavien eläkkeiden suuruuteen. Tuottovaatimus viime vuonna oli noin kuusi prosenttia, mikä johtui korkeasta vakavaraisuusasteesta ja korkeista osaketuotoista. Hyvät sijoitustuotot ovatkin edesauttaneet tuottovaatimuksen kattamista pitkällä aikavälillä, vaikka viime vuonna osa toimijoista joutui kattamaan tuottovaatimusta vakavaraisuuspääomistaan, Lehmuskero toteaa.

Tuottovaatimusta ei pidä sotkea Eläketurvakeskuksen oletuksena käyttämään pitkän aikavälin laskelmien 3,5 prosentin sijoitusten tuotto-olettamaan. Tuotto-olettamaa tavoitellaan sijoitusvaroille pitkällä aikavälillä, mutta tuottovaatimus tulee täyttää joka vuosi.

Lisätietoja:

Vakavaraisuustilastot sivuillamme

Tela-blogi: Kestääkö eläkejärjestelmä matalan korkotason?

Fivan lehdistötiedote 14.3.2016: Pankkisektorin ja työeläkevakuutussektorin tila 31.12.2015

Fivan artikkeli: Työeläkesektorin vakavaraisuusasteen nousu katkesi vuoteen 2015, edessä haasteellisemmat ajat

Fivan tilasto: Työeläkevakuutusyhtiöiden, eläkekassojen ja -säätiöiden sekä työeläkesektorin vakavaraisuus (excel)