Työeläkevakuuttajien markkinaosuustiedot päivitetty vuoden 2018 tilinpäätöstietojen pohjalta

14.06.2019

Olemme päivittäneet sivuiltamme löytyvät työeläkevakuuttajien markkinaosuustiedot sekä vuodelta 2018 että aikasarjana vuosilta 2005-2018. Tiedot on koostettu työeläkevakuuttajien tilinpäätöstietojen pohjalta.

Markkinaosuustiedoissa on kuvattu vakuutusmaksutulon ja eläkemenon osuuksia eläkevakuuttajatyypeittäin sekä työeläkeyhtiöiden osuuksia TyEL- ja YEL-maksutuloista ja -vakuutetuista. Tiedot löytyvät Tilinpäätöstietojen yhteenvedot -sivultamme.

Lisäksi olemme julkaisseet tilinpäätöstietojen pohjalta aikasarjakuvia työeläkeyhtiöiden vakavaraisuudesta vuosilta 2005-2018. Nämä aikasarjat löytyvät Vastuu- ja vakavaraisuustilastot -sivultamme.