Työeläkevakuuttajien sijoitustuotot parantuneet vuoden edetessä

28.10.2013

Kahdeksan suurinta työeläkevakuuttajaa ovat onnistuneet hyvin sijoitustoiminnassaan vuoden 2013 kolmen ensimmäisen neljänneksen aikana. Tämä käy ilmi viime viikolla julkaistuista osavuosiraporteista.

Ajanjaksolla vuoden alusta syyskuun loppuun kahdeksan suurimman työeläkevakuuttajan keskimääräinen kokonaistuotto oli 5,2 prosenttia.

- Kahden suurimman julkisalojen työeläkevakuuttajan keskimääräinen kokonaistuotto oli 4,6 prosenttia ja kuuden suurimman työeläkeyhtiön vastaava lukema puolestaan 5,5 prosenttia. Yksityisalojen eläkevakuuttajille on säädetyt vakavaraisuusvaatimukset, joita taas julkisten alojen eläkevakuuttajilla ei ole, kertoo analyytikkomme Maria Rissanen.

Tuottokehitys on parantunut vuoden toisen neljänneksen heikompien hetkien jäätyä taakse. Hyvät tuotot näkyvät myös pitkällä aikajänteellä. Koko toimialan keskimääräinen, vuotuinen reaalituotto on 4,0 prosenttia ajanjaksolla vuoden 1997 alusta vuoden 2013 kolmannen neljänneksen loppuun. Työeläkeyhtiöiden osalta vastaava tuottoprosentti on 3,8 ja julkisalojen eläkevakuuttajien 4,2. Eläketurvakeskus käyttää peruslaskelman pitkän aikavälin reaalituotto-olettamana 3,5 prosenttia.

Osakemarkkinoiden suotuisa kehitys siivitti tuottoja

Parhaimmat keskimääräiset ryhmäkohtaiset tuotot saavutettiin osakesijoituksista ja erityisesti noteeratuista osakesijoituksista. Tuottoprosentit olivat kaksinumeroisia. Yhtiöt onnistuivat erittäin hyvin myös noteeraamattomissa osakesijoituksissa. Niin yhtiöiden kuin julkisalojenkin hedge–rahastosijoitukset tuottivat mukavasti.

- Näihin hyviin osaketuottoihin löytyy selitys maailmanlaajuisesta osakemarkkinoiden suotuisasta kehityksestä. Hyvän markkinakehityksen lisäksi osa toimijoista on onnistunut valinnoissaan ja ajoituksessaan hoitaessaan ja kasvattaessaan osakeallokaatioitaan, toteaa Rissanen.

Korkosijoitusten vaatimattomammissa tuottoprosenteissa vaikuttaa loppukeväänä alkanut ja alkusyksystä tyssännyt korkotason nousu. Syyskuun alusta alkaen korkotaso on taas laskenut ja se on tehnyt hyvää korkosijoittajalle. Korkotason laskiessa korkopapereiden hinnat nousevat. Korkoihin sijoittaneen salkun markkina-arvo nousee, jolloin muodostuu tuottoja.

Korkomarkkinoiden liikkeiden taustalla on vaikuttanut merkittävästi Yhdysvaltain keskuspankin rahapolitiikka. Korot ovat laskeneet, kun Fed on syksyn aikana jatkanut superelvytystään ostamalla totuttuun tapaan arvopapereita markkinoilta. Korkojen aikaisemman nousun taustalla vaikuttivat odotukset näiden ostojen vähentämisen aloittamisesta.

Tulevaisuus näyttää varovaisen valoisalta

Reaalitalouden kehityksen pohja on vahvistunut kuluneen vuoden aikana. Talouskasvupohjan vahvistuminen vaatii kuitenkin vielä oman aikansa.

- Edessä on aika, jolloin keskuspankkien on aloitettava superelvytyksestä irtaantuminen. Tehtävä on haastava – on saatava rahoitusmarkkinat luottamaan omaan kykyynsä selvitä jatkossa, ilman tätä superelvytyksen apua. Matkaan mahtunee heikkojakin hetkiä, mutta lähtökohdat paremmalle reaalitalouden ajalle näyttävät kenties paremmilta kuin aikoihin, Rissanen toteaa.

Perustiedot sijoitustuottojen raportoinnista

Kahdeksan suurinta jäsentämme, kuusi suurinta eläkevakuutusyhtiötä ja kaksi suurinta julkisalojen eläkevakuuttajaa, raportoivat vapaaehtoisesti ja samoilla periaatteilla sijoitustensa kohdentumisen ja tuotot vuosineljänneksittäin. Raportointi tapahtuu tuotto-riskitaulujen muodossa, joilla katetaan noin 94 prosenttia kaikista työeläkesijoituksista.

Kahdeksan suurimman jäsenen tulostietojen perusteella kootut sijoitusjakauma- ja tuottotiedot löytyvät Työeläkevakuuttajakohtaiset osavuositiedot -sivultamme.

Osavuositulosten tiedot löytyvät myös Suurimpien jäsenten osavuosiraportit -sivulta. Tarkemmat tiedot yksittäisten työeläkevakuuttajien tulostiedoista löytyvät kunkin vakuuttajan omilta verkkosivuilta.

Kaikki jäsenemme raportoivat näistä tuotto-riskitauluista riippumattomin, mutta yhtenevin periaattein tuottonsa puolivuosittain, kesäkuun ja joulukuun lopun tilanteista. Tuorein kaikkein jäsentemme tuotot kattava tilasto on ajankohdalta 30.6.2013

Sijoitusten tuotot 30.6.2013pptx, 2 MB