Työeläkevakuuttajien tuottovuosi alkanut positiivisissa merkeissä

30.04.2014

Seitsemän suurimman työeläkevakuuttajan sijoitusjakauma- ja tuottotiedot ovat valmistuneet vuoden 2014 ensimmäisen neljänneksen osalta. Toimijoiden tuotot vaihtelivat välillä 1,1 – 2,0 prosenttia. Keskimääräiseksi kokonaistuotoksi muodostui 1,6 prosenttia.

Ryhmätason kokonaistuottokehitys oli tasaistakin tasaisempaa, kun molemmat ryhmät, viisi suurinta eläkevakuutusyhtiötä ja kaksi suurinta julkisalojen työeläkevakuuttajaa saavuttivat tuon saman 1,6 prosentin tuoton. Vain yksityisalojen eläkevakuuttajille on säädetyt vakavaraisuusvaatimukset.

Koko toimialan keskimääräinen vuotuinen reaalituotto on vuoden 1997 alusta maaliskuun 2014 loppuun 4,1 prosenttia. Yksityisen sektorin osalta vastaava tuottoprosentti on 4,0 ja julkisalojen eläkevakuuttajien 4,3. Eläketurvakeskus käyttää peruslaskelman pitkän aikavälin reaalituotto-olettamana 3,5 prosenttia.

Monipuoliset tuottolähteet

- Parhaimmat keskimääräiset ryhmätason tuottoprosentit saavutettiin noteeraamattomista osakesijoituksista ja pääomasijoituksista. Myös epäsuorat kiinteistösijoitukset, hedge-rahastot, noteeratut osakkeet ja yritysten joukkovelkakirjat tuottivat hyvin. Tuottoja onkin tullut monipuolisesti eri lähteistä, kertoo analyytikkomme Maria Rissanen.

- Kuten niin monesti viime vuosien aikana, niin myös nyt alkaneena vuotena, on tuottojen tekeminen ollut haasteellista. Viimeaikaiset huolet ovat liittyneet muun muassa Ukrainan kriisiin ja Kiinan epävarmoihin talousnäkymiin. Korkotason kääntyminen laskun puolelle ja yrityslainojen riskilisen kaventuminen ovat kuitenkin helpottaneet korkosijoittajien elämää. Niin ikään kehittyvien markkinoiden osalta tilanne on viime aikoina helpottanut, Rissanen jatkaa.

Perustiedot raportoinnista

Seitsemän suurinta jäsentämme, viisi suurinta eläkevakuutusyhtiötä ja kaksi suurinta julkisalojen eläkevakuuttajaa, raportoivat vapaaehtoisesti ja samoilla periaatteilla sijoitustensa kohdentumisen ja tuotot vuosineljänneksittäin. Raportointi tapahtuu tuotto-riskitaulujen muodossa, joilla katetaan noin 94 prosenttia kaikista työeläkesijoituksista.

Nämä tuotto-riskitaulut löytyvät Työeläkevakuuttajakohtaiset osavuositiedot –sivultamme.

Osavuositulosten tiedot löytyvät myös Suurimpien jäsenten osavuosiraportit -sivulta. Tarkemmat tiedot yksittäisten työeläkevakuuttajien tulostiedoista löytyvät kunkin vakuuttajan omilta verkkosivuilta.

Kaikki jäsenemme raportoivat näistä tuotto-riskitauluista riippumattomin, mutta yhtenevin periaattein tuottonsa puolivuosittain, kesäkuun ja joulukuun lopun tilanteista.

Sijoitusten tuotot 31.12.2013ppt, 2 MB