Työeläkevakuuttajien vakavaraisuus edelleen vahvalla tasolla

28.09.2015

Työeläkevakuuttajien vakavaraisuus pysyttelee yhä vahvalla tasolla, vaikka vuoden toisella neljänneksellä se heikentyikin hieman. Kesäkuun 2015 lopussa vakavaraisuusaste eli vakavaraisuuspääoman suhde vastuuvelkaan oli 32,5 prosenttia. Edellisellä tarkastelukerralla, maaliskuun 2015 lopussa, vakavaraisuusaste oli 34,9 prosenttia. Vaikka toisen neljänneksen aikana tapahtuikin hieman laskua haastavan sijoitusympäristön seurauksena, on vakavaraisuus silti yhä vahva: alkuvuoden aikana vakavaraisuus on noussut 2000-luvun korkeimmalle tasolle.

Työeläkeyhtiöiden osalta keskimääräinen vakavaraisuusaste oli 32,0 prosenttia, eläkesäätiöiden ja kassojen 42,2 prosenttia.

Yllä mainitut tiedot käyvät ilmi Finanssivalvonnan tänään julkaisemasta Valvottavien taloudellinen tila ja riskit 2/2015 -julkaisusta. Julkaisu kuvaa pankki- ja vakuutussektorin vakavaraisuustilannetta kesäkuun 2015 lopulta. Olemme päivittäneet sivuiltamme löytyvät vakavaraisuustilastot tuoreiden tietojen mukaisesti.

Vakavaraisuussääntely koskee vain yksityisalojen työeläkevakuuttajia eli työeläkevakuutusyhtiöitä, eläkekassoja ja -säätiöitä. Vakavaraisuus kuvaa työeläkevakuuttajan riskinkantokykyä, jota mitataan vastuuvelan ylittävillä varoilla: jos sijoitusvarat ylittävät vastuuvelan riittävässä määrin, on työeläkevakuuttaja vakavarainen.

Vahva riskinkantokyky tarpeen

Finanssivalvonta toteaa työeläkevakuuttajien riskinkantokyvyn kokonaisuudessaan vahvaksi. Työeläkevakuuttajien sijoitustoiminnan tuotot ja siten myös vakavaraisuus ovat tiiviissä kytköksissä maailmanlaajuisiin sijoitusmarkkinoihin, joten vahvalle riskinkantokyvylle on tarvetta. Finanssivalvonta ennakoi markkinoiden liikehdinnän jatkuvan myös tulevaisuudessa.

Työeläkevakuuttajien riskinkantokyvyn arvioidaan olevan riittävän vahva kestämään suuriakin sijoitustoiminnan tuottojen heilahteluja. Laskennallisesti kaikki toimijat selviäisivät yli 35 prosentin osakekurssien laskusta kesäkuun lukujen perusteella, Finanssivalvonta toteaa.

Lisätietoja:

Vakavaraisuustilastot verkkosivuillamme

Finanssivalvonnan lehdistötiedote 28.9.2015: Suomen finanssisektorin tila hyvä, pankkien tuottorakenne entistä riskialttiimpi

Finanssivalvonta: Valvottavien taloudellinen tila ja riskit 2/2015