Työeläkevakuuttajien vakavaraisuus hyvällä mallilla

20.03.2018

Työeläkelaitosten vakavaraisuusaste on säilynyt vakaana. Yksityisten ja julkisten työeläkevarojen määrä on jatkanut kasvuaan, ja on jo lähellä 200 miljardin euroa. Työeläkevakuuttajien keskimääräinen vakavaraisuusaste eli eläkevarojen suhde vastuuvelkaan oli joulukuun lopussa 130,7 prosenttia. Vakavaraisuus on säilynyt samalla tasolla syyskuun loppuun verrattuna (130,7). Tiedot käyvät ilmi Finanssivalvonnan (Fiva) eilen (19.3.) julkaisemista tiedoista koskien pankki- ja vakuutussektorien vakavaraisuutta 2017 lopussa.

”Eläkemenot ovat ylittäneet maksutulon mutta silti varat ovat kasvaneet hyvien sijoitustuottojen vuoksi. Varojen kasvu oli seurausta positiivisista tuotoista kaikissa eri sijoituslajeissa. Etenkin osakemarkkinat kehittyivät positiivisesti, johtuen enimmäkseen parantuneista odotuksista globaalin talouskasvun ja yritysten tuloskunnon suhteen”, taustoittaa matemaatikkomme Seija Lehtonen.

Työeläkeyhtiöiden keskimääräinen vakavaraisuusaste joulukuun lopussa oli 130,1 prosenttia. Eläkekassojen ja säätiöiden keskimääräinen vakavaraisuusaste oli puolestaan 141,5 prosenttia, mikä parani hieman syyskuun lopun tilanteeseen (141,1 %).

Vakavaraisuusasteen lisäksi työeläkevakuuttajien vakavaraisuusasema eli keskimääräinen vakavaraisuuspääoman suhde sijoitusten riskillisyyden perusteella määräytyvään vakavaraisuusrajaan laski hiukan vuoden viimeisellä neljänneksellä. Vakavaraisuusasema oli joulukuun lopussa 1,7 (syyskuun lopussa 1,9). Työeläkevakuuttajien keskimääräinen vakavaraisuus on siis lähes kaksinkertainen lain vaatimukseen nähden.

Toimialan sisällä suurin muutos on tapahtunut keskinäisten eläkevakuutusyhtiöiden llmarisen ja Eteran yhdistymisen myötä.

Fivan raportissa työeläkevakuuttajien luetaan yksityisalojen työeläkevakuuttajat eli työeläkeyhtiöt, -kassat ja -säätiöt, joita vakavaraisuussääntely koskee. Olemme päivittäneet myös sivuiltamme löytyvät vakavaraisuustilastot tuoreiden tietojen mukaisiksi.

Lisätietoja:

Työeläkevakuuttajien vakavaraisuustilastot sivuillamme

Tela-blogi: Vakavaraisuussäännökset uudistuivat

Fivan lehdistötiedote 19.3.2018: Finanssisektorin tilanne on säilynyt vakaana, mutta kotitalouksien kasvanut velkaantuneisuus lisää riskejä

Fivan tilasto: Työeläkevakuutusyhtiöiden, eläkekassojen ja säätiöiden sekä työeläkesektorin vakavaraisuus 31.12.2017 (excel)