Työeläkevakuuttajien vakavaraisuus hyvällä tasolla

20.09.2018

Työeläkevakuuttajien vakavaraisuus säilyi hyvällä tasolla, vaikka alkuvuonna sijoitustuotot jäivät tuottovaatimusta alhaisemmiksi valtion lainojen ja erityisesti kehittyvien talouksien korkomarkkinoiden heikon tuoton vuoksi. Osaketuotot pitivät kuitenkin sijoitustuotot edelleen positiivisina.

Työeläkevakuuttajat kasvattivat alkuvuonna eurooppalaisten ja erityisesti suomalaisten osakkeiden määrää sekä alensivat muun maailman osakepainoa. Työeläkevakuuttajien rahastosijoituksissa Yhdysvallat on selvästi suurin kohdevaltio.

Yksityisten ja julkisten työeläkevarojen määrä on 202,0 miljardia euroa. Työeläkevakuuttajien keskimääräinen vakavaraisuusaste eli eläkevarojen suhde vastuuvelkaan oli kesäkuun lopussa 128,9 prosenttia. Vakavaraisuus on laskenut hieman maaliskuun loppuun verrattuna (129,5). Tiedot käyvät ilmi Finanssivalvonnan (Fiva) (19.9.) julkaisemista tiedoista koskien pankki- ja vakuutussektorien vakavaraisuutta kesäkuun 2018 lopussa.

”Vuoden 2018 toisella neljänneksellä nettosijoitusvarat nousivat hieman. Rahoitusmarkkinoilla koettiin kuitenkin ajoittaista turbulenssia poliittisten kriisien takia. Hajautuksen ansiosta sijoitusvarat tuottivat kuitenkin osakkeiden ja kiinteistösijoitusten avulla positiivisen tuottoluvun”, taustoittaa matemaatikkomme Seija Lehtonen.

Työeläkeyhtiöiden keskimääräinen vakavaraisuusaste kesäkuun lopussa oli 128,3 prosenttia, mikä heikkeni hieman maaliskuun lopun tilanteeseen (129,0 %). Eläkekassojen ja säätiöiden keskimääräinen vakavaraisuusaste oli puolestaan 139,6 prosenttia.

Vakavaraisuusasteen lisäksi työeläkevakuuttajien vakavaraisuusasema, keskimääräinen vakavaraisuuspääoman suhde sijoitusten riskillisyyden perusteella määräytyvään vakavaraisuusrajaan, säilyi samana vuoden toisella neljänneksellä. Vakavaraisuusasema oli kesäkuun lopussa 1,7. Työeläkevakuuttajien keskimääräinen vakavaraisuus on siis lähes kaksinkertainen lain vaatimukseen nähden.

Fivan raportissa työeläkevakuuttajien luetaan yksityisalojen työeläkevakuuttajat eli työeläkeyhtiöt, -kassat ja -säätiöt, joita vakavaraisuussääntely koskee. Olemme päivittäneet myös sivuiltamme löytyvät vakavaraisuustilastot tuoreiden tietojen mukaisiksi.

Lisätietoja:

Työeläkevakuuttajien vakavaraisuustilastot sivuillamme

Tela-blogi: Vakavaraisuussäännökset uudistuivat

Fivan lehdistötiedote 19.9.2018: Valvottavien taloudellinen tila ja riskit 30.6.2018: Suomen finanssisektori on vakavarainen − äkillisiin korjausliikkeisiin kuitenkin varauduttava

Fivan tilasto: Työeläkevakuutusyhtiöiden, eläkekassojen ja säätiöiden sekä työeläkesektorin vakavaraisuus 30.6.2018 (excel)