Työeläkevakuuttajien vakavaraisuus hyvällä tasolla

12.06.2018

Työeläkelaitosten vakavaraisuusaste on heikennyt hieman edellisestä kvartaalista. Vakavaraisuuden taso säilyi silti hyvällä tasolla. Yksityisten ja julkisten työeläkevarojen määrä on 199,6 miljardia euroa. Työeläkevakuuttajien keskimääräinen vakavaraisuusaste eli eläkevarojen suhde vastuuvelkaan oli maaliskuun lopussa 129,5 prosenttia. Vakavaraisuus on laskenut hieman joulukuun loppuun verrattuna (130,7). Tiedot käyvät ilmi Finanssivalvonnan (Fiva) (5.6.) julkaisemista tiedoista koskien pankki- ja vakuutussektorien vakavaraisuutta maaliskuun 2018 lopussa.

”Vuoden ensimmäisellä neljänneksellä nettosijoitusvarat hieman laskivat. Edellisen kerran sijoitusvarat ovat laskeneet tasan kaksi vuotta sitten eli vuonna 2016. Markkinoilla on ollut pientä turbulenssia, mikä vaikuttaa tulokseen”, taustoittaa matemaatikkomme Seija Lehtonen.

Työeläkeyhtiöiden keskimääräinen vakavaraisuusaste maaliskuun lopussa oli 129,0 prosenttia. Eläkekassojen ja säätiöiden keskimääräinen vakavaraisuusaste oli puolestaan 139,6 prosenttia, mikä heikkeni hieman joulukuun lopun tilanteeseen (141,5 %).

Vakavaraisuusasteen lisäksi työeläkevakuuttajien vakavaraisuusasema eli keskimääräinen vakavaraisuuspääoman suhde sijoitusten riskillisyyden perusteella määräytyvään vakavaraisuusrajaan laski hiukan vuoden ensimmäisellä neljänneksellä. Vakavaraisuusasema oli maaliskuun lopussa 1,7 (joulukuun lopussa 1,9). Työeläkevakuuttajien keskimääräinen vakavaraisuus on siis lähes kaksinkertainen lain vaatimukseen nähden.

Fivan raportissa työeläkevakuuttajien luetaan yksityisalojen työeläkevakuuttajat eli työeläkeyhtiöt, -kassat ja -säätiöt, joita vakavaraisuussääntely koskee. Olemme päivittäneet myös sivuiltamme löytyvät vakavaraisuustilastot tuoreiden tietojen mukaisiksi.

Lisätietoja:

Työeläkevakuuttajien vakavaraisuustilastot sivuillamme

Tela-blogi: Vakavaraisuussäännökset uudistuivat

Fivan lehdistötiedote 5.6.2018: Suomen finanssisektori säilyi kokonaisuudessaan vahvana

Fivan tilasto: Työeläkevakuutusyhtiöiden, eläkekassojen ja säätiöiden sekä työeläkesektorin vakavaraisuus 31.3.2018 (excel)