Työeläkevakuuttajien vakavaraisuus laskusta huolimatta hyvällä tasolla

08.12.2015

Työeläkevakuuttajien vakavaraisuus on säilynyt hyvällä tasolla, vaikka se onkin hieman laskenut kuluvan vuoden aikana. Syyskuun 2015 lopussa vakavaraisuusaste eli vakavaraisuuspääoman suhde vastuuvelkaan oli 28,1 prosenttia. Edellisellä tarkastelukerralla, kesäkuun 2015 lopussa, vakavaraisuusaste oli 32,5 prosenttia. Työeläkeyhtiöiden keskimääräinen vakavaraisuusaste syyskuun lopussa oli 27,6 prosenttia, eläkesäätiöiden ja -kassojen puolestaan 36,1 prosenttia.

Tiedot käyvät ilmi Finanssivalvonnan (Fiva) tänään julkaisemista tiedoista koskien pankki- ja vakuutussektorien vakavaraisuutta syyskuun 2015 lopussa. Fivan raporteissa työeläkevakuuttajiin luetaan yksityisalojen työeläkevakuuttajat eli työeläkeyhtiöt, eläkekassat ja eläkesäätiöt. Olemme päivittäneet myös sivuiltamme löytyvät vakavaraisuustilastot tuoreiden tietojen mukaisesti.

- Vakavaraisuuden aleneminen tällä kolmannella kvartaalilla johtuu pääosin matalista sijoitustuotoista. Työeläkevakuuttajien vakavaraisuus on kuitenkin keskimäärin lain vaatimaa tasoa selvästi korkeampi, huomauttaa matemaatikkomme Seija Lehtonen.

- Työeläkealan sijoitushorisontti on pitkä, ja vakavaraisuuspääoma on tarkoitettu puskuroimaan sijoitustuottojen heilahtelua, kuten nyt on tapahtunut, Lehtonen jatkaa.

Myös korkea tuottovaade vaikuttanut vakavaraisuuden laskuun

Fiva nostaa omassa tiedotteessaan vakavaraisuuden laskun taustatekijöiksi sijoitusmarkkinoiden heikentymisen lisäksi tuottovaateen korkean tason. Tuottovaateella tarkoitetaan eläkevaroille hyvitettävää tuottoa.

Työeläkevakuuttajien sijoitusten tuotto oli vuoden alusta syyskuun loppuun ulottuvalla ajanjaksolla 2,1 prosenttia, kun tuottovaade samalle ajanjaksolle oli 4,0 prosenttia. Jatkossa tuottovaade tulee laskemaan alentuneen vakavaraisuusasteen ja vaatimattomien osakemarkkinoiden tuottojen seurauksena.

Vakavaraisuussääntely koskee vain yksityisalojen työeläkevakuuttajia eli työeläkevakuutusyhtiöitä, eläkekassoja ja -säätiöitä. Vakavaraisuus kuvaa työeläkevakuuttajan riskinkantokykyä, jota mitataan vastuuvelan ylittävillä varoilla: jos sijoitusvarat ylittävät vastuuvelan riittävässä määrin, on työeläkevakuuttaja vakavarainen.

Lisätietoja:

Vakavaraisuustilastot verkkosivuillamme

Finanssivalvonnan lehdistötiedote 8.12.2015: Vakavaraisuus säilynyt hyvällä tasolla