Työeläkevakuuttajien vakavaraisuus parani

29.11.2012

Yksityisalojen työeläkevakuuttajien vakavaraisuus on hyvällä tasolla, käy ilmi Finanssivalvonnan tuoreista tiedoista. Syyskuun lopulla työeläkevakuuttajien vakavaraisuusaste oli keskimäärin 24,7 prosenttia. Vakavaraisuusaste kuvaa työeläkevakuuttajien toimintapääoman suhdetta vastuuvelkaan eli katettavana oleviin eläkevastuisiin. Vakavaraisuus parani kuluvan vuoden hyvien sijoitustuottojen ansiosta.

Finanssivalvonnan mukaan kaikkien yksityisalojen työeläkevakuuttajien toimintapääomat kasvoivat heinä-syyskuussa lähes miljardilla eurolla 19,1 miljardiin euroon. Keskimääräinen riskiperusteinen vakavaraisuusasema pysyi ennallaan 2,5:ssa. Luku kuvaa työeläkevakuuttajien toimintapääomaa suhteessa vakavaraisuusrajaan.

Työeläkeyhtiöiden sijoitustuotot olivat tammi-syyskuussa keskimäärin 6,0 %. Eläkesäätiöiden ja -kassojen sijoitustuotot olivat keskimäärin 8,4 %. Finanssivalvonta seuraa työeläkevakuuttajien vakavaraisuuden kehittymistä. Julkisten alojen työeläkevakuuttajia, eli Kevaa ja Valtion Eläkerahastoa, ei koske yksityisten alojen vakavaraisuuslainsäädäntö.