Työeläkevakuuttajien vakavaraisuus vahvistui alkusyksyn aikana

02.12.2016

Työeläkevakuuttajien vakavaraisuus vahvistui hieman vuoden kolmannella neljänneksellä ja oli näin ollen hyvällä tasolla. Keskimäärinen vakavaraisuusaste eli vakavaraisuuspääoman suhde vastuuvelkaan oli syyskuun lopussa 28,2 prosenttia. Kesäkuun lopussa edellisen tarkasteluhetken aikaan vakavaraisuusaste oli 26,0 prosenttia.

Työeläkeyhtiöiden keskimääräinen vakavaraisuusaste oli 27,7 prosenttia. Eläkesäätiöillä ja -kassoilla vastaava lukema oli 37,2 prosenttia. Tiedot käyvät ilmi Finanssivalvonnan (Fiva) eilen julkaisemista tiedoista koskien pankki- ja työeläkesektorin vakavaraisuutta 30.9.2016.

- Alkuvuoden haasteiden jälkeen sijoitusmarkkinat kehittyivät heinä-syyskuussa vahvasti ja sijoitusten tuotot kääntyivät selvästi positiiviseksi. Tämä edesauttoi myös vakavaraisuuden vahvistumista, toteaa matemaatikkomme Seija Lehtonen.

- Työeläkeyhtiöiden keskimääräinen sijoitustuotto tammi-syyskuun ajalta oli kolme prosenttia, kun tilanne vielä kesäkuun lopussa näytti nollaa, Lehtonen jatkaa.

Vakavaraisuusasema pysyi 2,1:ssä eli samalla tasolla kuin kesäkuun lopulla. Vakavaraisuusasema kuvaa vakavaraisuuspääoman suhdetta vakavaraisuusrajaan. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että työeläkevakuuttajien keskimääräinen vakavaraisuus on hieman yli kaksinkertainen lain vaatimukseen nähden.

Fivan raporteissa työeläkevakuuttajiin luetaan vain yksityisalojen työeläkevakuuttajat eli työeläkeyhtiöt, -kassat ja -säätiöt, joita vakavaraisuussääntely koskee.

Olemme päivittäneet myös sivuiltamme löytyvät vakavaraisuustilastot Fivan julkaisemien uusien tietojen mukaisesti.

Lisätietoja:

Työeläkevakuuttajien vakavaraisuustilastot sivuillamme

Fivan lehdistötiedote 30.9.2016: Pankkien vakavaraisuus edelleen vahva, työeläkesektorin vakavaraisuus hyvällä tasolla

Fivan tilasto: Työeläkevakuutusyhtiöiden, eläkekassojen ja -säätiöiden sekä työeläkesektorin vakavaraisuus (excel)