Työeläkevakuuttajien vakavaraisuus vahvistui vuoden 2017 alkupuoliskolla

20.09.2017

Työeläkevakuuttajien sijoitusympäristö on pysynyt tuottoisana kuluneen vuoden ensimmäisen puoliskon ajan. Hyvät sijoitustuotot ovat ylläpitäneet myös hyvää vakavaraisuutta: työeläkevakuuttajien keskimääräinen vakavaraisuusaste eli eläkevarojen suhde vastuuvelkaan oli kesäkuun lopussa 130,4 prosenttia. Vakavaraisuus vahvistui hieman maaliskuun loppuun verrattuna (129,7 %).

Työeläkeyhtiöiden keskimääräinen vakavaraisuusaste kesäkuun lopussa oli 129,8 prosenttia, kun eläkekassojen ja -säätöiden vastaava lukema oli 142,1 prosenttia. Tiedot käyvät ilmi Finanssivalvonnan (Fiva) maanantaina julkaisemista tiedoista koskien pankki- ja vakuutussektorien vakavaraisuutta kesäkuun 2017 lopussa.

- Työeläkevakuuttajien hallinnoimat eläkevarat nousivat kesäkuun lopussa kaikkien aikojen korkeimmalle tasolle ollen 196,6 miljardia euroa. Varojen kasvua on siivittänyt osake- ja osaketyyppisten sijoitusten määrän nousu ja etenkin noteeratuista osakkeista saadut tuotot. Työeläkeyhtiöiden keskimääräinen sijoitustoiminnan nettotuotto kuudelta kuukaudelta oli 4,2 prosenttia ja eläkesäätiöiden ja -kassojen vastaavasti 4,6 prosenttia, taustoittaa matemaatikkomme Seija Lehtonen.

- Hyvien tuottojen ansiosta työeläkevakuuttajien vakavaraisuus siis vahvistui. Lisäksi ne ylittivät selvästi työeläkevakuuttajien tuottovaateen, jolla tarkoitetaan eläkevastuille hyvitettävää vuosittaista tuottoa, Lehtonen jatkaa.

Myös työeläkevakuuttajien vakavaraisuusasema eli keskimääräinen vakavaraisuuspääoman suhde sijoitusten riskillisyyden perusteella määräytyvään vakavaraisuusrajaan vahvistui hiukan vuoden toisella neljänneksellä. Vakavaraisuusasema oli kesäkuun lopussa 1,8 (maaliskuun lopussa 1,7). Työeläkevakuuttajien keskimääräinen vakavaraisuus on siis yli puolitoistakertainen lain vaatimukseen nähden.

Fivan raportissa työeläkevakuuttajien luetaan yksityisalojen työeläkevakuuttajat eli työeläkeyhtiöt, -kassat ja -säätiöt, joita vakavaraisuussääntely koskee. Olemme päivittäneet myös sivuiltamme löytyvät vakavaraisuustilastot tuoreiden tietojen mukaisiksi.

Lisätietoja:

Työeläkevakuuttajien vakavaraisuustilastot sivuillamme

Fivan lehdistötiedote 18.9.2017: Finanssisektori vakaa, riskienhallinnan merkitys korostuu

Fivan artikkeli: Työeläkelaitosten vakavaraisuus parani, henki- ja vahinkovakuutuksessa maksutulo polkee paikallaan

Fivan tilasto: Työeläkevakuutusyhtiöiden, eläkekassojen ja -säätiöiden sekä työeläkesektorin vakavaraisuus (Excel)