Työeläkevakuuttajien vakavaraisuus vahvistui vuoden 2019 alussa

06.06.2019

Työeläkevakuuttajien tuottovuosi on alkanut poikkeuksellisen vahvasti. Hyvät sijoitustuotot ovat johtaneet myös vakavaraisuuden vahvistumiseen. Työeläkevakuuttajien keskimääräinen vakavaraisuusaste eli eläkevarojen suhde vastuuvelkaan oli maaliskuun lopussa 126,6 prosenttia. Vakavaraisuus vahvistui yli 1,5 prosenttiyksiköllä vuoden 2018 loppuun verrattuna (125,0 %).

Työeläkeyhtiöiden keskimääräinen vakavaraisuusaste maaliskuun lopussa oli 126,1 prosenttia, ja eläkekassojen ja -säätöiden puolestaan 139,8 prosenttia. Luvut käyvät ilmi Finanssivalvonnan tänään julkaisemista finanssisektorin vakavaraisuustiedoista maaliskuun 2019 lopussa.

- Osakemarkkinoilla tapahtui viime vuoden lopulla voimakas kurssilasku, joka kääntyi alkuvuonna voimakkaaseen nousuun. Näin ollen työeläkevakuuttajat saivat erityisesti noteeratuista osakesijoituksista hyviä tuottoja, kertoo matemaatikkomme Seija Lehtonen.

- Kokonaisuudessaan alkuvuoden tuottoprosentit olivat joillain toimijoilla jopa yksiä historian parhaista, Lehtonen mainitsee.

Työeläkevakuuttajien vakavaraisuusasema eli keskimääräinen vakavaraisuuspääoman suhde sijoitusten riskillisyyden perusteella määräytyvään vakavaraisuusrajaan pysyi ennallaan. Vakavaraisuusasema oli siis maaliskuun lopussa sama kuin joulukuussakin eli 1,6. Käytännössä tämä tarkoittaa, että työeläkevakuuttajien keskimääräinen vakavaraisuus on noin puolitoistakertainen lain vaatimukseen nähden.

Finanssivalvonnan raportissa työeläkevakuuttajiin luetaan yksityisalojen työeläkevakuuttajat eli työeläkeyhtiöt, eläkekassat ja -säätiöt, joita vakavaraisuussääntely koskee. Olemme päivittäneet myös sivuiltamme löytyvät vakavaraisuustilastot tuoreiden lukujen mukaisiksi.

Lisätietoja:

Työeläkevakuuttajien vakavaraisuustilastot sivuillamme

Finanssivalvonnan tiedote 6.6.2019: Finanssisektorin vakavaraisuus 31.3.2019: Suomen finanssisektorin vakavaraisuus säilyi hyvänä

Finanssivalvonnan tilasto: Työeläkevakuutusyhtiöiden, eläkekassojen ja -säätiöiden sekä työeläkesektorin vakavaraisuus 31.3.2019 (excel)