Työeläkevakuuttajien vakavaraisuus vahvistunut

05.12.2013

Työeläkevakuuttajien yhteenlaskettu vakavaraisuuspääoma on kasvanut vuoden kolmannen neljänneksen aikana 1,3 miljardilla eurolla. Vakavaraisuus vahvistui näin ollen entisestään. Vahva kasvu myös mahdollisti suhteellisen korkeariskisen sijoitustoiminnan ylläpitämisen. Näin kertovat Finanssivalvonnan 4.12. julkaisemat syyskuun lopun tiedot pankki- ja vakuutussektorien vakavaraisuudesta.

Vakavaraisuussääntely koskee työeläkevakuutusyhtiöitä ja eläkekassoja ja -säätiöitä. Julkisen sektorin työeläkevakuuttajia vakavaraisuussääntelyt eivät siis koske. Vakavaraisuus kuvaa työeläkevakuuttajan riskinkantokykyä. Sitä mitataan työeläkevakuuttajan vastuuvelan ylittävillä varoilla: jos sijoitusvarat ylittävät riittävästi vastuuvelan, työeläkevakuuttaja on vakavarainen.

Finanssivalvonnan tiedotteen mukaan työeläkeyhtiöiden vakavaraisuusaste 30.9.2013 oli keskimäärin 26,6 prosenttia, ja eläkekassoilla- ja säätiöillä vastaavasti 35,7 prosenttia. Vakavaraisuus on vahvistunut molemmassa toimijaryhmässä, sillä vastaavat luvut kesäkuun lopussa olivat työeläkeyhtiöillä 25,5 ja eläkesäätiöillä ja –kassoilla 33,9 prosenttia. Vakavaraisuusaste lasketaan jakamalla riskipuskuri eli vakavaraisuuspääoma vakavaraisuuden laskennassa käytetyllä vastuuvelalla.

Lisätietoja:

Vastuu- ja vakavaraisuustilastoja

Finanssivalvonnan lehdistötiedote