Työeläkevakuuttajien vakavaraisuuskehitys jatkunut tasaisena

02.12.2014

Työeläkevakuuttajien vakavaraisuuden positiivinen kehitys on jatkunut pitkin vuotta. Näin on tapahtunut myös vuoden kolmannella neljänneksellä. Työeläkevakuuttajien vakavaraisuusaste eli vakavaraisuuspääoman suhde vastuuvelkaan oli syyskuun lopussa 31,1 prosenttia (kesäkuun lopussa 30,5 prosenttia).

Työeläkevakuutusyhtiöiden keskimääräinen vakavaraisuusaste oli syyskuun lopussa 30,6 prosenttia. Eläkekassojen ja -säätiöiden keskimääräinen vakavaraisuusaste puolestaan oli 39,9 prosenttia.

Tiedot käyvät ilmi Finanssivalvonnan tuoreista tilastoista. Työeläkevakuuttajiin luetaan Finanssivalvonnan raporteissa yksityisten alojen työeläkelaitokset eli työeläkevakuutusyhtiöt, eläkekassat ja eläkesäätiöt.

Vakavaraisuus koskee vain yksityisaloja

Vakavaraisuus kuvaa työeläkevakuuttajan riskinkantokykyä. Sitä mitataan työeläkevakuuttajan vastuuvelan ylittävillä varoilla: jos sijoitusvarat ylittävät riittävästi vastuuvelan, työeläkevakuuttaja on vakavarainen.

Vakavaraisuussääntely koskee työeläkevakuutusyhtiöitä, eläkekassoja ja -säätiöitä. Sen sijaan julkisen sektorin työeläkevakuuttajia vakavaraisuusääntely ei koske.

Olemme päivittäneet sivuiltamme löytyvät vakavaraisuustilastot Finanssivalvonnan tuoreiden tietojen mukaisesti.

Työeläkevakuutusyhtiöiden stressitestin tulokset myös julki

Finanssivalvonta julkisti samassa yhteydessä vakavaraisuustilastojen kanssa myös stressitestien tulokset. Niiden perusteella työeläkevakuutusyhtiöiden vakavaraisuus kestäisi kokonaisuutena tarkasteltuna heikon toimintaympäristön vaikutukset. Finanssivalvonta arvioi, että vakavaraisuuden turvaamiseksi monella työeläkevakuutusyhtiöllä olisi tarvetta arvioida sijoitusstrategiansa uudelleen, mikäli stressitestin mukainen kehitys näyttäisi toteutuvan.

Stressitestauksella arvioidaan erityisesti tuloksen ja vakavaraisuuden kehitystä epäedullisissa, mutta mahdollisissa kehityskuluissa. Finanssivalvonta on määrittänyt työeläkevakuutusyhtiöitä varten oman erillisen skenaarion. Kansalliseen stressitestiin osallistuivat kaikki työeläkevakuutusyhtiöt. Laskelmat skenaarion vaikutuksista vakavaraisuuteen tehtiin 30.6.2014 tilanteesta.

Lisätietoja:

Finanssivalvonnan lehdistötiedote 30.11.2014

Finanssivalvonta: Pankki- ja vakuutussektorin vakavaraisuus 30.9.2014

Finanssivalvonta: Työeläkevakuutusyhtiöiden stressitestiskenaario