Työeläkevakuuttajien vakavaraisuussäännökset uudistuvat

20.03.2015

Yksityisalojen työeläkevakuuttajien vakavaraisuusrajan laskentaa ja sijoitusten hajauttamista koskevat säännökset uudistuvat. Vakavaraisuuslaskennassa otetaan jatkossa nykyistä tarkemmin ja kattavammin huomioon kaikki olennaiset sijoitustoiminnan riskit sekä vakuutusriskit. Tarkoituksena on, että työeläkevakuuttajien riskinkantokyky kestää myös tulevaisuuden mahdolliset kriisit, ja että eläkevarojen sijoitustoiminnassa pystytään entistä paremmin reagoimaan rahoitusmarkkinoiden ja maailmantalouden muutoksiin. Erityisesti pyritään takaamaan eläkkeensaajien taloudellinen turva jatkossakin.

- Jo tiedossa olevien riskien lisäksi pitää voida varautua myös tulevaisuuden riskeihin. Esimerkiksi viime vuosien taloudellisten kriisien laajuutta on ollut vaikea ennakoida. Uudessa mallissa huomioidaan entistä kattavammin työeläkevakuuttajien riskejä, matemaatikkomme Minna Lehmuskero toteaa.

Kolmivaiheisen uudistuksen viimeinen osa tuo uuden vakavaraisuuslaskentamallin

Vakavaraisuusuudistus on edennyt kolmessa osassa. Ensimmäisen ja toisen vaiheen uudistukset tulivat voimaan vuosina 2011 ja 2013. Ensimmäisessä vaiheessa täsmennettiin sijoittamiseen liittyvien riskien arvioimisen tarkkuutta. Toisen vaiheen uudistus liittyi työeläkevakuuttajien riskinkantokyvyn vahvistamiseen.

- Uudistuksen kolmannessa vaiheessa luotiin uusi malli vakavaraisuuslaskennalle. Kyse on pitkälti teknisestä muutoksesta laskentaan, eikä sillä ole vaikutusta esimerkiksi työeläkevakuuttajien riskinkantokykyyn tai Suomeen sijoittamiseen. Uusi malli mahdollistaa uusien riskien ja sijoitustuotteiden lisäämisen mukaan laskentaan, Lehmuskero kertoo.

Tasavallan presidentti on tänään vahvistanut vakavaraisuusuudistusta koskevat hallituksen lakiesitykset. Uusi lainsäädäntö tulee voimaan pääosin 1.1.2017.

Lisätietoja:

Kysymyksiä ja vastauksia vakavaraisuusuudistuksesta -tietopakettimme

Sosiaali- ja terveysministeriön tiedote 19.3.2015: Työeläkelaitosten vakavaraisuussäännökset uudistuvat