Työeläkevakuuttajilla vahva vakavaraisuus

10.06.2014

Lähes kaikki työeläkevakuuttajat vahvistivat vakavaraisuuttaan vuoden ensimmäisen neljänneksen aikana. Keskimääräinen vakavaraisuusaste eli vakavaraisuuspääoman suhde vastuuvelkaan oli maaliskuun lopussa 29,1 prosenttia, kun se viime vuoden lopussa oli 28,4 prosenttia. Myös riskiperusteinen vakavaraisuusasema nousi 2,2:een (vuoden 2013 lopussa 2,1).

Tiedot käyvät ilmi Finanssivalvonnan eilen julkaisemista ensimmäisen neljänneksen tiedoista vakuutussektorin vakavaraisuudesta. Työeläkevakuuttajiin luetaan Finanssivalvonnan raporteissa yksityisten alojen työeläkelaitokset eli työeläkevakuutusyhtiöt, eläkekassat ja eläkesäätiöt.

Työeläkevakuutusyhtiöiden keskimääräinen vakavaraisuusaste maaliskuun lopussa oli 28,7 prosenttia, ja eläkesäätiöiden ja -kassojen puolestaan 38,0 prosenttia. Molemmissa oli nousua verrattuna viime vuoden lopun tilanteeseen.

Vakavaraisuussääntely koskee vain yksityisaloja

Vakavaraisuus kuvaa työeläkevakuuttajan riskinkantokykyä. Sitä mitataan työeläkevakuuttajan vastuuvelan ylittävillä varoilla: jos sijoitusvarat ylittävät riittävästi vastuuvelan, työeläkevakuuttaja on vakavarainen.

Vakavaraisuussääntely koskee työeläkevakuutusyhtiöitä, eläkekassoja ja -säätiöitä. Sen sijaan julkisen sektorin työeläkevakuuttajia vakavaraisuusääntely ei koske.

Lisätietoja:

Vastuu- ja vakavaraisuustilastoja sivuillamme

Finanssivalvonta: Vakuutussektorin vakavaraisuus 31.3.2014