Työeläkevakuutuksessa tarvittavien puskureiden tarve tarkentuu selvityksillä

19.11.2012

Työkyvyttömyyseläkkeiden rahoittamiseen liittyvistä työeläkeyhtiöiden puskurivaroista on viime aikoina julkisuudessa esitetty epätarkkoja näkemyksiä. Rahapuskureista on syntynyt sellainen kuva, että yksityisalojen pienten ja suurten työnantajien työkyvyttömyyseläketapausten varalle kerätyt puskurit olisivat keskenään epäsuhtaiset.

Työkyvyttömyysmaksua kerätään osana työeläkemaksua. Puskureita käytetään tasapainottamaan eläketapausten määrissä tapahtuvan heilahtelun vaikutuksia. Työkyvyttömyyseläkkeiden lisäksi puskureissa on osuudet myös vanhuuseläkkeitä ja maksutappioita varten

- Uusimpien laskelmien mukaan tällä hetkellä ollaan kuitenkin tasapainotilanteessa. Suhteessa työeläkevakuutusyhtiöiden kannettavaksi jäävään arvioituun vakuutusriskiin puskurit on oikeudenmukaisesti mitoitettu suurten ja pienten työnantajien välillä, sanoo analyysitoiminnoista vastaava johtajamme Reijo Vanne.

Vakuutusliikkeen puskureiden riittävyydestä ja käytöstä tehdään parhaillaan selvityksiä, jotta saadaan edelleen tarkempaa tietoa tulevien maksujen tarpeesta. Selvitykset valmistuvat ensi vuoden kevään loppuun mennessä. Työmarkkinajärjestöt käyttävät selvityksiä tulevien, työeläkemaksua koskevien neuvottelujensa taustatietona.

Selvitykset tekee laskuperustejaoksemme, johon kuuluvat työeläkeyhtiöiden vakuutusmatemaatikot sekä asiantuntijoina Eläketurvakeskuksen ja sosiaali- ja terveysministeriön edustajat.

Lue tämänpäiväinen tiedotteemme: Työeläkevakuutuksessa tarvittavien puskureiden tarve tarkentuu selvityksillä

Lisää myös Kysymyksiä ja vastauksia työeläkemaksusta ja työkyvyttömyysosasta -sivulta