Työeläkevakuutusmaksut vuodelle 2020

15.11.2019

Sosiaali- ja terveysministeriö on vahvistanut vuoden 2020 työeläkevakuutusmaksut. Vuonna 2020 työntekijän eläkelain mukainen keskimääräinen työeläkevakuutusmaksu on 24,4 prosenttia palkasta.

Maatalousyrittäjän eläkelain mukainen perusprosentti ja yrittäjän eläkelain mukainen työeläkevakuutusmaksuprosentti on ensi vuonna alle 53-vuotiailla ja yli 62-vuotiailla 24,10 prosenttia ja 53–62 vuotta täyttäneillä 25,60 prosenttia. Maksuprosentit ovat samat kuin vuonna 2019.

Alle 53-vuotiaiden ja yli 62-vuotiaiden työntekijöiden eläkevakuutusmaksu on ensi vuonna 7,15 ja 53–62 vuotta täyttäneillä 8,65 prosenttia. Molemmat maksut ovat 0,40 prosenttiyksikköä korkeammat kuin vuonna 2019.

Työnantajan keskimääräinen maksu on 16,95 prosenttia, mikä on 0,40 prosenttiyksikköä vähemmän kuin vuonna 2019.

Työntekijöiden ja työnantajien maksuosuuksien muutos johtuu kilpailukykysopimuksessa sovitusta maksuosuuksien siirrosta työnantajilta työntekijöille.