Työeläkevakuutusyhtiöitä koskevaan lakiin esitetään uusia säännöksiä

01.07.2014

Sosiaali- ja terveysministeriö kertoi tänään työeläkeyhtiöiden hallintosääntelyä koskevan lakiesityksen valmistumisesta. Hallituksen esitys on määrä antaa eduskunnalle torstaina. Työeläkevakuutusyhtiöitä koskevaan lakiin esitetään uusia säännöksiä mm. työeläkeyhtiön sisäpiiristä ja sisäpiiritietojen hallinnasta yhtiön sisällä.

Pidämme tärkeänä työeläkealan hallintosääntelyn kehittämistä ja siihen liittyvien velvoitteiden kirjaamista lain tasolle.

- Työeläkevakuuttajat hoitavat merkittävää yhteiskunnallista tehtävää. On tärkeää, että eläkeyhtiöiden hallintoa hoidetaan hyvin, avoimesti ja läpinäkyvästi, sanoo toimitusjohtajamme Suvi-Anne Siimes.

- Uudet säännökset selkeyttävät nykytilannetta ja lainsäädäntö antaa jatkossa aiempaa täsmällisemmät puitteet toiminnalle, mikä helpottaa käytännön tilanteiden arviointia.

Eläkeyhtiöt ylläpitävät jo nyt pysyvää yrityskohtaista sisäpiirirekisteriä ja sen ohella hankekohtaista sisäpiirirekisteriä vapaaehtoisen itsesääntelyn pohjalta. Rekisteritiedot eivät kuitenkaan ole olleet julkisia. Hankekohtaiseen rekisteriin on tähänkin mennessä liitetty myös hallituksen jäsenet silloin, kun he ovat saaneet sisäpiiritietoa. Eläkeyhtiöt ovat myös julkaisseet johdon arvopaperiomistukset vapaaehtoisesti jo nyt.

- Hankekohtainen sisäpiirirekisteri on itse asiassa tehokkaampi väline sisäpiiritiedon käytön hallintaan ja valvontaan kuin pysyvä julkinen sisäpiirirekisteri. Tämä johtuu siitä, että kun hankekohtainen rekisteri muodostetaan, rekisteriin merkittävä henkilö on saanut tiedon merkitsemisestä ja siihen liittyvistä velvoitteista. Näin hän on ollut heti tietoinen kuulumisestaan sisäpiiriin, sanoo Suvi-Anne Siimes.

On tärkeää, että eläkeyhtiön hallituksen kokoonpano olisi jatkossakin monipuolinen ja edustaisi kattavasti erilaisia yhteiskunnallisia toimijoita, sekä vakuutuksenottajia että vakuutettuja. Siimeksen mukaan omistusten julkistamisvelvoitteella saattaa olla vaikutuksia hallitusten kokoonpanoihin tulevaisuudessa.

Julkaisimme tänään aiheesta myös oheisen tiedotteen:

Työeläkeyhtiöiden hallinnon sääntely selkeytyy