Työeläkevarat kasvoivat 10 miljardilla – tuore sijoitusanalyysi julkaistu

02.09.2020

Vuoden 2020 toinen vuosineljännes sujui sijoitusmarkkinoilla ensimmäistä suotuisammissa merkeissä, ja työeläkevarojen määrä nousi noin 10 miljardilla eurolla. Varoja oli siten kesäkuun lopussa yhteensä 204* miljardia euroa. Eläkevarojen elpyminen koronaviruspandemian vaikutuksista oli pitkälti osakemarkkinoiden ansiota.

- Osakemarkkinoiden elpymiseen vaikuttivat Yhdysvaltojen keskuspankin elvyttävä rahapolitiikka, talouden sulkutoimien asteittainen purku ja elvytyspaketit eri maissa sekä uutiset EU-komission esittämästä elvytysrahastosta, kertoo analyysitoimintojen johtajamme Minna Lehmuskero tänään julkaistussa tiedotteessamme.

Vaikka varat nousivatkin loppukevään aikana, ei nousu kuitenkaan kokonaan kuitannut vuoden ensimmäisen neljänneksen 22 miljardin euron laskua. Näin ollen sijoitusvarojen reaalinen kokonaistuotto jäi vuoden ensimmäisellä puoliskolla -3,9 prosenttiin.

Lehmuskero kuitenkin muistuttaa, että viime kädessä merkitystä on sillä, miten työeläkevarat kehittyvät vuosikymmenten aikajänteellä. Työeläkkeiden rahoitus ei ole akuutissa hädässä, sillä työeläkevakuuttajilla on puskuria pahan päivän varalle.

Lisätietoja tiedotteessamme:

Työeläkevarat elpyivät loppukevään aikana 10 miljardilla koronaviruspandemian vaikutuksista

Tarkemmat tiedot analyysistä ja kuvasarjoista

Laatimamme sijoitusanalyysi sijoitusvaroista ja niiden jakautumisesta on luettavissa Sijoitusanalyysi -sivultamme. Analyysin yhteydestä löytyy myös päivitetty kuvasarja olennaisimmista eläkevarojen kehittymistä kuvaavista tiedoista.

Laajemmat kuvasarjat eläkevarojen kehittymisestä lyhyellä ja pitkällä aikavälillä löytyvät Sijoitusvarojen kehittyminen -sivultamme.

*) Työeläkelaitosten osavuosiraporttien mukaiset sijoitusvarat olivat 30.6.2020 yhteensä noin 204,9 miljardia euroa. Tässä esitetty sijoitusvarojen määrä eroaa tilinpäätöstietojen luvusta reilun miljardin. Syynä ovat erot tilastointiprosessissa. Tarkennamme varojen määrää myöhemmin.