Työeläkevarojen määrä 196,6 miljardia euroa – tuore sijoitusanalyysi julkaistu

30.08.2017

Vuosi 2017 on sijoittajan näkökulmasta jatkunut myönteisessä vireessä kevään ja alkukesän aikana. Työeläkevarojen määrä nousi vuoden toisella neljänneksellä 1,8 miljardilla eurolla, ja oli kesäkuun lopussa yhteensä 196,6 miljardia euroa. Sijoitusten reaalituotto toisella neljänneksellä oli 3,8 prosenttia.

- Odotukset talouskasvusta ja yritysten tuloskehityksestä ovat parantuneet globaalisti ja kotimaassa, ja tämä näkyi myös työeläkevakuuttajien sijoitustuotoissa, kertoo analyytikkomme Peter Halonen tänään julkaistussa tiedotteessamme.

Eläkevarojen kasvulla turvataan myös tulevia eläkkeitä. Eläkevaroja sijoitetaan, koska osa maksettaviin työeläkkeisiin tarvittavasta rahoituksesta katetaan näillä varoilla. Näin työeläkemaksun taso saadaan pidettyä matalammalla kuin mitä se olisi ilman rahastointia.

- Eläkevarojen koko kertoo siitä, että Suomessa on varauduttu väestön vanhenemiseen ja eläkemenojen kasvuun kansainvälisesti verrattuna hyvin, Halonen toteaa.

Lue lisää tiedotteestamme: Työeläkevarojen määrä nousi 1,8 miljardia vuoden toisella neljänneksellä

Tarkemmat tiedot luettavissa analyysistä ja kuvasarjoista

Halosen laatima analyysi sijoitusvaroista, talouskehityksestä ja matalan korkotason vaikutuksista on luettavissa Sijoitusanalyysi-sivultamme. Analyysin yhteydestä löytyy myös päivitetty kuvasarja olennaisimmista eläkevarojen kehittymistä kuvaavista tiedoista.

Sijoitusanalyysimme keskittyy jatkossa tarkastelemaan eläkesijoittamista laajemmasta perspektiivistä sen sijaan, että se kuvaisi yksityiskohtaisesti yhden neljänneksen aikana tapahtuneita muutoksia. Pidemmän aikavälin kehitystä tulemme tarkastelemaan aina vuoden lopun tilannetta käsittelevissä analyyseissä.

Laajemmat eläkevarojen kehittymistä lyhyellä ja pitkällä aikavälillä käsittelevät kuvasarjat löytyvät Sijoitusvarojen kehittyminen -sivultamme. Näistä kuvasarjoista ilmenevät myös kuluneen vuoden eri kvartaalien aikana tapahtuneet muutokset.