Työeläkevarojen määrä 199,9 miljardia euroa – tuore sijoitusanalyysi julkaistu

09.03.2018

Vuonna 2017 eläkevarat kasvoivat kokonaisuudessaan 11,3 miljardia. Viimeisellä vuosineljänneksellä sijoitusten tuotto oli positiivinen kaikissa sijoituslajeissa ja parhaimmat tuotot saatiin jälleen osakemarkkinoilta. Varojen yhteenlaskettu määrä vuoden lopussa oli 199,9 miljardia euroa.

– Hyvien tuottojen taustalla vaikutti markkinatoimijoiden optimismi, joka näkyi muun muassa osakkeiden arvonnousuna. Tällä hetkellä markkinoilla seurataan keskuspankkien rahapolitiikan kiristämisen tahtia, joka tulee vaikuttamaan tuottoihin jatkossa, sanoo Telan analyytikko Peter Halonen.

Halosen mukaan eläkerahastoilla ja niiden sijoitusten tuotoilla tulee jatkossa olemaan yhä suurempi merkitys eläkkeiden rahoitukselle. Työeläkkeitä maksetaan enemmän kuin mitä eläkemaksuina on saatu kerättyä, ja erotus katetaan rahastoista.

Lue lisää tiedotteestamme: Työeläkevarat edelleen kasvussa, eläkemenoihin käytössä yhä suurempi osuus

Analyysi ja kuvasarjat kertovat tarkemmat tiedot sijoitusvaroista

Halosen laatima analyysi työeläkevakuuttajien sijoitusvarojen kehittymisestä ja merkityksestä eläkkeiden rahoituksessa on luettavissa Sijoitusanalyysi-sivultamme. Analyysin yhteydestä löytyy myös päivitetty kuvasarja olennaisimmista eläkevarojen kehittymistä kuvaavista tiedoista.

Laajemmat eläkevarojen kehittymistä lyhyellä ja pitkällä aikavälillä käsittelevät kuvasarjat löytyvät Sijoitusvarojen kehittyminen -sivultamme. Näistä kuvasarjoista ilmenevät myös eri vuosineljännesten aikana tapahtuneet muutokset.