Työeläkevarojen määrä laski 193,4 miljardiin euroon - tuore sijoitusanalyysi julkaistu

05.03.2019

Vuonna 2018 työeläkevarat supistuivat kokonaisuudessaan 6,4 miljardia. Erityisesti osakesijoitusten heikko kehitys laski varoja.

Myös korkosijoitusten vaatimaton tuotto vaikutti tuottoihin negatiivisesti. Varojen yhteenlaskettu määrä oli vuoden lopussa 193,4 miljardia euroa. Sijoitusvarojen reaalinen kokonaistuotto jäi miinukselle -3,5 prosenttia.

- Markkinoiden epävarmuus vuoden viimeisellä vuosineljänneksellä aiheutti sen, että etenkin listattujen osakesijoitusten arvostukset laskivat voimakkaasti, toteaa analyytikkomme Kimmo Koivurinne.

Epävarmuus johtui mm. kauppapoliittisista jännitteistä ja Yhdysvaltojen keskuspankin koronnostoista.

Varojen pienestä supistumisesta huolimatta työeläkejärjestelmän rahoitus on kestävällä pohjalla. Yhden vuoden muutoksilla ei ole suurta merkitystä vaan sijoitustuottojen kehitystä on tarkasteltava pitkällä aikavälillä. Loppujen lopuksi eläkevarat kasvavat pitkälti talouskasvun ja inflaation mukana, muistuttaa Koivurinne.

Koivurinteen mukaan osakkeet ovat alkuvuoden tietojen perusteella jälleen tuottaneet hyvin.

Lue lisää tiedotteestamme: Tela: Osakesijoitusten heikko kehitys laski eläkevaroja.

Analyysi ja kuvasarjat kertovat tarkemmat tiedot sijoitusvaroista

Koivurinteen laatima analyysi työeläkevakuuttajien sijoitusvarojen kehittymisestä ja merkityksestä eläkkeiden rahoituksessa on luettavissa Sijoitusanalyysi-sivultamme. Analyysin yhteydestä löytyy myös päivitetty kuvasarja olennaisimmista eläkevarojen kehittymistä kuvaavista tiedoista.

Laajemmat eläkevarojen kehittymistä lyhyellä ja pitkällä aikavälillä käsittelevät kuvasarjat löytyvät Sijoitusvarojen kehittyminen -sivultamme. Näistä kuvasarjoista ilmenevät myös eri vuosineljännesten aikana tapahtuneet muutokset.