Työeläkevarojen tuotot viime vuonna osake- ja korkosijoituksista

19.03.2013

Työeläkevakuuttajakohtaiset tuotto-riskitaulumme ovat valmistuneet. Tuotto-riskitaulut kattavat 94 prosenttia kaikista työeläkesijoituksista ja osoittavat tarkasti kokonaistuottojen sijoitusluokkien jakaantumisen vuoden 2012 osalta. Kuuden suurimman työeläkeyhtiön osalta tuotot ovat syntyneet osakesijoituksista 12,7 %, joiden alaluokista pääomasijoitukset ovat tuottaneet 13,1 %, noteeratut osakkeet 12,8 % ja noteeraamattomat osakkeet 11,2 %.

Noteeratut osakkeet antoivat euroissa suurimmat tuotot. Toinen tuottoisa sijoitusluokka oli korkosijoitusten muiden yhteisöjen joukkovelkakirjat, jotka koostuvat muista kuin OECD/ETA-julkisyhteisöjen joukkovelkakirjoista. Kuuden suurimman työeläkeyhtiön osalta muiden yhteisöjen joukkovelkakirjojen keskimääräinen tuotto oli 12,1 %. Tämä oli sijoitusluokista toiseksi korkein euroissa mitattuna. Myös julkisalojen eläkevakuuttajien osalta suurimmat tuotot syntyivät noteeratuista osakkeista ja muiden yhteisöjen velkakirjoista.

Vahva tuottovuosi muidenkin sijoitusten osalta

Kuuden suurimman yhtiön osalta kiinteistösijoitukset tuottivat keskimäärin 5,6 % ja vaihtoehtoisia sijoituksia sisältävä muut sijoitukset 5,9 %. Myös julkisalojen eläkevakuuttajat onnistuivat hyvin näissä sijoitusluokissa.

Kuuden suurimman yhtiön sijoitusluokkakohtaiset keskimääräiset tuotot olivat positiivisia ja inflaatiovauhdin ylittäviä lähes kautta linjan, vaikka elinkustannusindeksi nousi 2,35 % viime vuonna. Vain rahamarkkinasijoitukset hävisivät inflaatiovauhdille ja hyödykesijoitusten osalta niiattiin aavistus miinuksen puolelle nimellisissä tuotoissa. Myös julkisalojen eläkevakuuttajien rahamarkkinasijoitukset hävisivät inflaation kyydille, samoin kävi lainasaamisten kohdalla. Julkisalojen eläkevakuuttajilla ei muodostunut negatiivisia nimellistuottoja yhdessäkään tuotto-riskitaulujen sijoitusluokassa.

Työeläkevarojen erinomaiset tuotot näkyvät myös pitkällä ajanjaksolla: Koko toimialan keskimääräinen, vuotuinen reaalituotto on 3,9 prosenttia vuoden 1997 alusta vuoden 2012 loppuun. Koko yksityisen sektorin osalta vastaava tuotto on 3,8 %, kaikkien työeläkeyhtiöiden osalta 3,7 % ja kaikkien julkisten eläkevakuuttajien osalta 4,2 %.

Kahdeksan suurinta jäsentämme: kuusi suurinta eläkevakuutusyhtiötä ja kaksi suurinta julkisalojen eläkevakuuttajaa, raportoivat vapaaehtoisesti, samoilla periaatteilla sijoitustensa kohdentumisen ja tuotot vuosineljänneksittäin. Tämä ns. tuotto-riskitauluilla tapahtuva raportointi kattaa lähes 94 prosenttia kaikista työeläkesijoituksista.

Yksityisalojen eläkevakuuttajille on säädetyt vakavaraisuusvaatimukset. Julkisten alojen eläkevakuuttajilla ei ole vakavaraisuussääntelyä.

LähiTapiola Eläkeyhtiön osalta tiedot ovat alustavia, ennakkotietoihin pohjautuvia. Muiden toimijoiden osalta tiedot ovat lopullisia. LähiTapiola Eläkeyhtiön lopulliset tiedot päivitämme viikolla 15 verkkosivuillemme.

Analyysi sijoitusvarojen määristä ja kohdentumisesta sekä grafiikat sijoituskantatilastoista löytyvät Sijoitusvarojen yhteenvedot -sivultamme.