Työeläkeyhtiöiden asuntorakentamista tuetaan lakimuutoksella

17.10.2014

Suomen hallitus esittää työeläkeyhtiöiden tytäryhtiöille mahdollisuutta rakentaa asuntoja velkarahalla. Hallituksen rakennepoliittiseen ohjelmaan liittyvän esityksen tavoitteena on lisätä vuokra-asuntotuotantoa. Hallitus antoi asiaa koskevan esityksen eduskunnalle eilen, ja lain on tarkoitus tulla voimaan vuoden 2015 alusta.

Työeläkeyhtiön olisi perustettava asunto-osakeyhtiömuotoinen tytäryhtiö vuokra-asuntotuotantoonsa. Tällainen tytäryhtiö voisi käyttää ulkoisen lainanantajan, esimerkiksi luottolaitoksen, myöntämää vierasta pääomaa eli velkaa asuntoinvestointiin. Velkaa saisi ottaa korkeintaan 50 prosenttia asuntosijoituksen arvosta. Tällä hetkellä työeläkeyhtiöt voivat käyttää vain konsernin sisäisiä lainoja vuokra-asuntotuotannossa.

Lakimuutos positiivinen asia

Työeläkevakuuttajien kannalta lakimuutos on positiivinen asia. Annoimme kesällä lakimuutokseen liittyen myös oman lausuntomme, jossa pidimme muutosta hyvänä, mutta toivoimme lain voimassaoloaikaa pidemmäksi kuin ehdotetuksi kolmeksi vuodeksi.

Hallituksen esityksen mukaisesti laki olisi voimassa vuoden 2017 loppuun. Lakia kuitenkin sovellettaisiin sen voimassaoloaikana perustettuihin työeläkeyhtiöiden tytäryhtiöihin vuoden 2032 loppuun, jotta pitkäaikaiset tuotot olisivat mahdollisia. Lakimiehemme Ilkka Geitlin näkee soveltamisajan pidennyksen myönteisenä asiana.

- Mielestämme on hyvä, että lakimuutos huomioi pitkäjänteisen sijoittamisen sallimalla pitkätkin laina-ajat. Asunto-osakeyhtiön perustamiselle annettu kolmen vuoden ajanjakso voi kuitenkin olla joissain kaavoitustapauksissa riittämätön, Geitlin arvioi.

- Todennäköisesti lakimuutosta tullaankin käyttämään kypsemmän kehitysvaiheen asuntoprojekteissa, joissa kaavamuutos on jo hyväksytty. Monen kaupungin kaavoitusprosessit ovat niin pitkiä, että täysin kaavoittamaton hanke ei ehtine kolmessa vuodessa riittävän pitkälle, Geitlin jatkaa.

Lisätietoja:

Uutisemme 18.6.2014:
Kannustusta työeläkeyhtiöiden asuntorakentamiseen – kolmen vuoden määräaika liian lyhyt

Lausuntomme 18.6.2014:
Työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain 5a §:n väliaikainen lisääminen

Sosiaali- ja terveysministeriön tiedote:
Työeläkeyhtiöiden tytäryhtiöille oikeus rakennuttaa asuntoja velkarahalla