Työeläkeyhtiöiden tasoitusmääräselvitystä täydennetty

05.09.2013

Laskuperustejaoksemme teki keväällä selvityksen liittyen työeläkevakuutusyhtiöiden vakuutusliikkeiden puskurirahastoon, tasoitusmäärään sekä vakavaraisuuspuskurien yhdistämiseen. Tasoitusmäärä on työeläkeyhtiökohtainen lakisääteinen puskurirahasto, jolla kukin yhtiö varautuu vanhuuseläkkeiden kestojen ja työkyvyttömyyseläketapausten määrien vaihteluun sekä maksutappioihin.

Selvityksessä on laskettu, mikä on tasoitusmäärälle riittävä taso suhteessa ennakoitavissa oleviin menoihin, kuten vanhuus- ja työkyvyttömyyseläketapauksiin. Tasoitusmäärälle on selvityksessä asetettu uudet ala- ja ylärajat, joiden välissä sen tulisi olla.

Keväällä valmistunutta selvitystä on nyt täydennetty vakavaraisuuspuskurien yhdistämisellä. Täydennykset koskevat selvityksen lukuja 6 ja 7.

Täydennetty selvitys on luettavissa Työeläkeyhtiöiden tasoitusmääräselvitys -sivultamme.

Kyseisen sivun kautta löytyvät myös tasoitusmääräselvityksen taustalla olevat tilastoaineistot, sekä työeläkemaksua ja työeläkemaksun työkyvyttömyysosaa koskevat kysymykset vastauksineen.

Tasoitusmääräselvitys on tehty työmarkkinakeskusjärjestöjen eläkeneuvotteluryhmän pyynnöstä. Selvitys on annettu eläkeneuvotteluryhmälle tulevien eläkemaksuneuvottelujen taustamateriaaliksi.