Työeläkeyhtiöiden vakuutuskytkentöihin liittyvät käytännöt yhteneväisiä

19.04.2017

Työeläkeyhtiöiden vakuutuskytkentöihin liittyvät käytännöt ovat keskeisiltä osin yhteneväisiä, kertoo Finanssivalvonta tänään julkaistussa tiedotteessaan. Finanssivalvonta selvitti kaikkien työeläkeyhtiöiden vakuutuskytkentöihin liittyviä käytäntöjä ja laskuperustetulkintoja kuluvan vuoden alussa. Vakuutuskytkentä tarkoittaa tilannetta, jossa saman työnantajan tai konsernin eri vakuutuksia otetaan huomioon työeläkemaksua tai asiakashyvityksiä laskettaessa.

Pääsääntöisesti työeläkemaksu lasketaan työeläkevakuutuskohtaisesti, mutta joitain maksun osia määritellessä voidaan huomioida myös muista vakuutuksista peräisin olevia suureita. Työeläkemaksun laskuperusteisiin sisältyy säännöt, joiden mukaan työnantajan eri vakuutukset huomioidaan esimerkiksi hyvityslaskennassa. Finanssivalvonta on selvittänyt muun muassa tähän liittyvää soveltamiskäytäntöä.

Selvityksen mukaan kaikki työeläkeyhtiöt noudattavat samaa periaatetta, jonka mukaan työnantajan oikeudet ja velvollisuudet kulkevat käsi kädessä. Näin ollen esimerkiksi maksuluokan laskennassa huomioitava eläkemeno ja hyvitysten laskennassa huomioitava rahasto määräytyvät samoista vakuutuksista.

- Periaate ja käytännöt ovat siis Finanssivalvonnan mukaan pääosin kunnossa, mutta laskuperusteita olisi selkeyden vuoksi hyvä täydentää tältä osin, toteaa analyysitoimintojemme johtaja Minna Lehmuskero.

- Tulemme käsittelemään Finanssivalvonnan suositusta laskuperustejaoksessamme ja huomioimaan sen myös laskuperusteita kehitettäessä, Lehmuskero jatkaa.

Lisätietoja:

Finanssivalvonta 19.4.2017: Selvitys vakuutuskytkennöistä – työeläkevakuutusyhtiöiden käytännöt yhteneväiset